Навигација

13Д061МНМЕ - Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници

Спецификација предмета
НазивМерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници
Акроним13Д061МНМЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаПредмет даје фундаментална знања из статистичке обраде мерних података са методама одређивања мерне несигурности у складу са документима препоручених од међународних метролошких институција.
   Исходи учења (стечена знања)Знања изложена у овом премету представљају подлогу за професионално бављењем активностима у области прецизних мерења електричних и неелектричних величина.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМеђународни метролошки систем. Изражавање мерне несигурности у складу са актуелним међународним препорукама. Квантномеханички ефекти као основни принципи еталонских мерења електричних величина. Мерење магнетске индукције на бази нуклеарне магнетске резонанције. Методе радијационог мерења температуре. Основи метрологије притиска; Еталонско мерење протока флуида.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. 1. Станковић, Д. Физичко техничка мерења – Сензори, Универзитет у Београду, 1997.
   2. 2. OIML, ISO The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 1997.
   3. 3. Одабране публикације публикације и издању међународних метролошких институција и Завода за мере и драгоцене метале у Београду.
   4. 4. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставе90 часова предавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари30