Навигација

13Д061КФФП - Комплексни феномени у физици плазме

Спецификација предмета
НазивКомплексни феномени у физици плазме
Акроним13Д061КФФП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПоложен предмет: Физичкa електронике гасова и плазме или Физика плазме
   Циљеви изучавања предметаСложени нелинеарним процеси у плазми. Плазма фузија. Плазма у космосу. Нагло створена плазма. Упознавање студената са разноврсном применом плазме у теорији и пракси. Припремa за израду доктората из ове области.
   Исходи учења (стечена знања)Овладавање техникама нумеричке симулације сложених физичких процеса у плазми, вештина генерисања плазме и рада са високим напонима и импулсима у лабораторији, овладавање техникама производње и одржавања вакуума.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТаласи у плазми, дифузија и отпорност плазме, кинетичка теорија плазме, BGK и Van Kampen-ови модови, Ландау-ово слабљење, слојеви, јонско акустички ударни таласи, нелинеарно Ландау-ово слабљење, контролисана фузија, плазмони у чврстом телу
   Садржај практичне наставеЕкспериментални рад у лабораторији за Климатологију и екологију атмосфере на ЕТФ-у и у лабораторији за јонизоване гасове у Институту за физику у Земуну, рад на пројектима у научно-истраживачком центру на ПМФ-у.
   Литература
   1. Bittencourt "Plasma Physics"
   2. F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
   3. Swanson D.G. "Plasma waves"
   4. Fusion Plasma Physics, Weston M. Stacey, Wiley 2005
   5. Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, K. Miyamoto, Springer 2005
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања, вежбе, пројекат везан за нумеричке симулације у плазми, практичан рад на изради научно-истраживачке опреме.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава10Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари40