Навигација

13Д061ФКОМ - Фотонски кристали и оптички метаматеријали

Спецификација предмета
НазивФотонски кристали и оптички метаматеријали
Акроним13Д061ФКОМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаСтицање знања о уређеним наноструктурираним материјалима за фотонику, електромагнетску оптику и наноплазмонику, при чему је нагласак на практичним апликацијама употребљивим на националном и међународном (сензори за индустрију, заштиту околине, телекомуникације). Систематично упознавање са различитим подобластима и најновијим светским трендовима ове теме која се веома брзо развија.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да докторанти после курса: - Обављају самостални научноистраживачки рад у оквиру предметне области - Имају систематски увид у тренутна светска стремљења и резултате у оквиру ове области - Развијају нова решења базирано на концептима усвојеним током савладавања предмета - Оперативно примењују стечено знање на практичне ситуације и проблеме из тематике предмета.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОсобине фотонских кристала, методе прорачуна фотонске зоналне структуре, акцепторски и донорски модови; 1D, 2D и 3D PBG структуре. Омнидирекциона рефлексија, каналски таласоводи, PBG фибери. ЕМТ. Наноплазмонске структуре. Оптички метаматеријали. SNG, DNG, SRR, TLM. Суперсочива. Подталасне резонантне шупљине. Трансформациона оптика. Инжењеринг дисперзије. Примене у комуникацијама, сензорици.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. J.-M. Lourtioz et al, "Photonic Crystals - Toward Nanoscale Photonic Devices", Springer 2005
    2. P. W. Milonni, "Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light", Institute of Physics 2005
    3. W. Cai, V. Shalaev, "Optical Metamaterials: Fundamentals and Applications", Springer 2009
    4. S. Anantha Ramakrishna, T. M. Grzegorczyk, "Physics and Applications of Negative Refractive Index Materials", SPIE-CRC 2009
    5. Z. Jakšić, N. Dalarsson, M. Maksimović, “Negative refractive index metamaterials: Principles and applications,” Microwave Review, 2006
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари0