Навигација

13Д051УСС - Управљање сложеним системима

Спецификација предмета
НазивУправљање сложеним системима
Акроним13Д051УСС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенте упозна са принципима оптималности, техникама за оптимизацију у оквиру сложених система и применом техника за мултикритеријумско одлучивање.
   Исходи учења (стечена знања)Исходи курса су да студенти стекну следеће вештине: да дефинишу оптимизациони проблем; да изаберу технику за решавање оптимизационог проблема; да овладају техникама нелинеанрих маричних неједнакости; да примене технике мултикритеријумског одлучивања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПримери конвексног програмирања; Пројектовање контролера за сложене динамичке система на основу функција Љапунова и конвексног програмирања; Основе оптималног управљања; Потребни и довољни услови оптималности; Принцип максималности (принцип Потрјагина); Динамичко програмирање; Увог у теорију динамичких игара и мултикритеријумско одлучивање (Неш и Парето еквилибријум).
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Nonlinear Multiobjective Optimization, K. Miettinen, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1999.
   2. Decentralized Control of Complex Systems, D. Siljak, Academic Press, 1991.
   3. Introduction to Multi-Player Differential Games and Their Applications, E.M. Vaisbord, Gordon and Brach Science Publishers, 1988.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставе90 часова предавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава70Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари0