Навигација

13Д031СОС - Симболичка обрада сигнала

Спецификација предмета
НазивСимболичка обрада сигнала
Акроним13Д031СОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаосновни курс из дигиталне обраде сигнала
   Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажe концепт симболичке обраде сигнала. Фокус је на симболичкој анализи сигнала и система. Циљ је примена симболичке обраде сигнала у одређеним класама проблема у телекомуникацијама и аудио системима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да разумеју симболичку и обраду сигнала, основне концепте и добију бољи увид у вештачку интелигенцију, одговарајуће математичке моделе, софтверске алате који се користе за анализу и имплементацију дискретних система, препознају и формулишу проблеме које могу да моделују дискретне системима а затим пронађу ефикасна инжењерска решења у областима телекомуникација и аудио система.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредстављање сигнала у нумеричкој обради, симболичко рачунање, рачунарски алгоритми за пројектовање и рад са симболичким подацима, симболичка анализа сигнала система, морфолошки алгоритми, концепт апстрактног сигнала у интерпретацији сигнала, примене симболичке обраде сигнала у телекомуникацијама и аудио ситемима.
   Садржај практичне наставеИмплементација симболичке обраде сигнала у конретним проблемима у телекомуникацијама и обради аудио сиганала.
   Литература
   1. 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
   2. 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
   3. 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
   4. 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
   5. 5. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари70