Навигација

13Д011ВЕП - Вишемоторни електрични погони

Спецификација предмета
НазивВишемоторни електрични погони
Акроним13Д011ВЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са савременим решењима покретања система са вишемоторним погоном, методама анализе, интеграције неопходне опреме, избор структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона. Оспособљавање студената за самосталну: • Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима. • Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона. • Коришћење вишемоторних погона.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод - Општи појмови и дефиниције. Вишемоторни погони: • са крутом механичком везом погонских вратила. • са изразито еластичном особином механичке везе погонских вратила. • са изразито вискозном особином механичке везе погонских вратила. • без механичке везе погонских вратила. • са променљивим особинама механичке везе погонских вратила. Примери са анализом.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011.
   2. Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
   3. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
   4. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије"
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежебе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари30