Навигација

13Д011ППМ - Прелазне појаве у електричним машинама

Спецификација предмета
НазивПрелазне појаве у електричним машинама
Акроним13Д011ППМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредмети из Основних студија из области електричних машина.
   Циљеви изучавања предметаАнализирају се разне врсте поремећаја у ел. машинама, решавају аналитички и нумерички.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да самостално решавају прелазне појаве и да их правилно тумаче.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУопштени систем једначина. Прелазне појаве код синхроних машина. Реактансе и временске константе. Асинхрони рад синхроних машина. Прелазне појаве при промени брзине. Мали и велики поремећаји. Прелазне појаве код асинхроних машина. Избор математичког модела за разне врсте асинхроних мотора. Прелазне појаве код једносмерних машина. Основне једначине.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. 1. White Woodson: Electrmechanical Energy Conversion, Wiley, New York, 1959.
   2. 2. Th. Laible: Die Theorie der Synchromachine in nichtstatioaren Betriebe, Springer Verlag 1952
   3. 3. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
   4. 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
   5. 5.. А.И. Важенов: Переходниие процеси в машинах переменово тока, Енергија, Лењингеад, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0