Navigation

asst. MA Jelena Mladenović, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Telecommunications

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66a

011/3218-350
Title electrical and computer science engineer, MSc
Scientific Area Telecommunications
Promotion Date January 17, 2023

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Projects

International

Studija za revalorizaciju opticke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a (Crna Gora)

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner NETCOM DOO PODGORICA
Beginning of realization 2022-03-15

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner TELEGROUP DOO Podgorica
Beginning of realization 2020-09-24
Commercial

Aeronautička studija za Novi Hangar u okviru aerodroma Nikola Tesla

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner Akcionarsko drustvo za vazdusni saobracaj AIR SERBIA BEOGRAD
Beginning of realization 2024-02-07

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 SRBIJA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2023-03-07

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner POSLOVNO UDRUZENJE SAVET STRANIH INVESTITORA
Beginning of realization 2023-03-07

Vazduhoplovna studija- Analiza uticaja bazne stanice"BG-aerodrom-2" na bezbenost vazdusnog saobracaja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2022-09-19

Studija izvodljivosti izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra u urbanim sredinama

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2021-12-22

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2021-01-25

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2020-12-15

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2019-05-31

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo Beograd
Beginning of realization 2019-05-03

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Beginning of realization 2019-01-30