Navigation

asst. MA Jelena Mladenović, electrical and computer engineer

teaching assistant
The Department of Telecommunications

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 66a

011/3218-350
Title electrical and computer science engineer, MSc
Scientific Area Telecommunications
Promotion Date January 17, 2023

Subjects

Subjects from the curriculum 2013

Projects

International

Studija za revalorizaciju opticke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a (Crna Gora)

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner NETCOM DOO PODGORICA
Beginning of realization 2022-03-15

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner TELEGROUP DOO Podgorica
Beginning of realization 2020-09-24
Commercial

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 TOWER INFRASTRUCTURE DOO
Beginning of realization 2023-03-07

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner POSLOVNO UDRUZENJE SAVET STRANIH INVESTITORA
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 SRBIJA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2023-03-07

Vazduhoplovna studija- Analiza uticaja bazne stanice"BG-aerodrom-2" na bezbenost vazdusnog saobracaja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2022-09-19

Studija izvodljivosti izgradnje sistema za monitoring radiofrekvencijskog spektra u urbanim sredinama

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2021-12-22

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2021-01-25

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2020-12-15

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2020-09-02

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2019-05-31

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo Beograd
Beginning of realization 2019-05-03

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Beginning of realization 2019-01-30