Navigation

Zoran Todorović, electrical engineer

Senior programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-11

011/3218-436
Title electrical engineer

Projects

International

Implementacija Informacionog sistema

Type of project Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner Univerzitet u Banjoj Luci
Beginning of realization 2013-06-01
Commercial

Odrzavanje postojeceg sistema za "billing"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Beginning of realization 2021-11-18

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2018-11-28

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Beginning of realization 2015-12-02

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner Visoka Železnička škola strukovnih studija
Beginning of realization 2015-12-02

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DEKONTA D.O.O.
Beginning of realization 2015-11-26

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-23

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner ALFA BK UNIVERZITET
Beginning of realization 2014-06-20

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-10

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Beginning of realization 2014-02-12

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2014-02-07

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU
Beginning of realization 2013-11-26

Realizacija sistema FIMES za potrebe Kompanije Novosti

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. BEOGRAD
Beginning of realization 2013-05-14

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET
Beginning of realization 2013-03-21

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu političkih nauka

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Beginning of realization 2012-10-29

Uvođenje i održavanje IS FIS Megatrend Univerziteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET DZON NEZBIT
Beginning of realization 2012-10-02

Uvođenje IS FIMES-a na Univerzitetu u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU
Beginning of realization 2012-06-29

Uvođenje i održavanje IS FIS Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Beginning of realization 2012-06-29

Realizacija informacionog sistema na Fizičkom fakultetu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI FAKULTET
Beginning of realization 2012-06-05

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS na Visokoj medicinskog školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beginning of realization 2011-12-29

Izrada informacionog sistema Uprave za duvan

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE-UPRAVA ZA DUVAN
Beginning of realization 2011-12-16

Uvođenje FIS IS Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner FILOZOFSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2011-11-24

FIMES na Filološkom fakultetu u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET
Beginning of realization 2011-09-05

Informacioni sistem studentske službe Učiteljskog fakulteta u Jagodini

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Beginning of realization 2011-08-05

Realizacija informacionog sistema na Fakultetu veterinarske medicine

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
Beginning of realization 2011-03-09

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06

Implementacija aplikacije za elektronsko fakturisanje

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Beginning of realization 2008-06-27

Prilagođavanje i uvođenje inform. sistema Dositej Prim-evidencija studenata, nastavnika i nastavnih procesa

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALRUŠKI FAKULTET
Beginning of realization 2006-05-19

FIMES-Medicinski fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Beginning of realization 2004-05-27

RC kursevi i treninzi

Type of project Kursevi (domaći)
Head professor PhD Boško Nikolić
Beginning of realization 2004-05-04

Usluge RC ETF

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Beginning of realization 2003-05-13