Navigation

MA Stefan Kostić, electrical and computer engineer

Senior programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-5

011/3218-436
Title electrical and computer science engineer, MSc

Projects

Commercial

Izrada aplikacije za elektronsko glasanje

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Beginning of realization 2023-05-22

Izrada softverskog alata za planiranje sektorizacije sa prognozom saobracaja-softverski alat za podrsku sefu smene kontole letenja

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2019-09-30

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2018-11-28

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner Visoka Železnička škola strukovnih studija
Beginning of realization 2015-12-02

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DEKONTA D.O.O.
Beginning of realization 2015-11-26

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-23

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner ALFA BK UNIVERZITET
Beginning of realization 2014-06-20

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-10

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Beginning of realization 2014-02-12

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2014-02-07

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU
Beginning of realization 2013-11-26

Realizacija sajta na Univerzitetu Union - NIkola Tesla

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA
Beginning of realization 2013-08-29

Realizacija sistema FIMES za potrebe Kompanije Novosti

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner NID KOMPANIJA NOVOSTI A.D. BEOGRAD
Beginning of realization 2013-05-14

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06