Navigation

Nada Mihailović

Accountant for operative administration
Department for Material and Financial Matters

Zgrada "Lola", kancelarija 907

011/3218-473
011/3370-146

Projects

International

Realizacija programa merenja koncentracije piralena u ovlašćenim laboratorijama,analizu merenja i predlog daljih mera postupanja za blok transformatore i pomoćnu opremu

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Radovan Radosavljević
Business Partner "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" M.H. "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" A.D. Z.P.
Beginning of realization 2010-03-26
Commercial

Ispitivanje transf. na HE"Vrla 2" "Vlasinske HE"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Radovan Radosavljević
Business Partner PRIVREDNO DRUŠTVO "HIDROELEKTRANA ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO
Beginning of realization 2005-10-01

konsalting usluge

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Radovan Radosavljević
Business Partner PRIVREDNO DRUŠTVO "HIDROELEKTRANA ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO
Beginning of realization 2004-05-18

Veštačenja

Type of project Veštačenja
Head professor PhD Zoran Lazarević
Business Partner TRGOVINSKI SUD
Beginning of realization 2002-04-01

Isp.blok transformat.380/190/190 MVA u HE za povec

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Radovan Radosavljević
Business Partner PRIVREDNO DRUŠTVO "HIDROELEKTRANA ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO
Beginning of realization 2002-01-17