Navigation

Luka Panić, electrical and computer engineer

Programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-5

Title electrical and computer engineer

Projects

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18