Navigation

MA Luka Panić, electrical and computer engineer

Programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-5

Title electrical and computer science engineer, MSc

Projects

Commercial

Izrada aplikacije za elektronsko glasanje

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti (podtip)
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Beginning of realization 2023-05-22

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18