Navigation

MA Danilo Petković, electrical and computer engineer

Senior programmer
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-11

011/3218-436
Title electrical and computer science engineer, MSc

Projects

International

Softverski alat za integraciju aplikacija

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner HENKEL AG & CO. KGaA
Beginning of realization 2021-09-21
Commercial

Odrzavanje postojeceg sistema za "billing"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Beginning of realization 2021-11-18

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06