Navigation

Boris Velinović

Administration officer for human resources
Department for Human Resources and General Affairs

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-5

011/3370-110
011/3218-435
Title electrician for radio and video technology

Projects

Commercial

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2018-11-28

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner Visoka Železnička škola strukovnih studija
Beginning of realization 2015-12-02

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Beginning of realization 2015-12-02

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DEKONTA D.O.O.
Beginning of realization 2015-11-26

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-23

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner ALFA BK UNIVERZITET
Beginning of realization 2014-06-20

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Beginning of realization 2014-06-10

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Beginning of realization 2014-02-12

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET
Beginning of realization 2010-12-30

Softver bibliotečkog poslovanja

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD
Beginning of realization 2010-11-25

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
Beginning of realization 2010-11-09

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
Beginning of realization 2010-09-10

Implementacija,instalacija i uvođenje u upotrebu informacionog sistema Fakulteta organizacionih nauka

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Beginning of realization 2010-07-08

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "UČITELJSKI FAKULTET"
Beginning of realization 2010-04-08

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
Beginning of realization 2009-12-15

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Beginning of realization 2009-03-06

Formiranje distribucije Linuks operativnog sistema prilagođene za rad na srpskom jeziku

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head Veselin Mijušković, computer engineer
Business Partner MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO
Beginning of realization 2007-12-11

Prilagođavanje i uvođenje inform. sistema Dositej Prim-evidencija studenata, nastavnika i nastavnih procesa

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNOLOŠKO-METALRUŠKI FAKULTET
Beginning of realization 2006-05-19

Razvoj i odrzavanje softvera

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2005-11-03

CISKO AKADEMIJA-kursevi

Type of project Kursevi (domaći)
Head asst. professor PhD Mladen Koprivica
Beginning of realization 2004-06-01

FIMES-Medicinski fakultet

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET
Beginning of realization 2004-05-27

RC kursevi i treninzi

Type of project Kursevi (domaći)
Head professor PhD Boško Nikolić
Beginning of realization 2004-05-04

Testing centri - Pearson VUE / Prometric / Kryterion

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Beginning of realization 2003-09-01