Navigation

Petar Relić, electrical and computer engineer

Programmer - engineer
Computer Centre

Paviljon Računskog centra, kancelarija RC-11

Title electrical and computer engineer

Projects

International

Softverski alat za integraciju aplikacija

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner HENKEL AG & CO. KGaA
Beginning of realization 2021-09-21
Commercial

Odrzavanje postojeceg sistema za "billing"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE"
Beginning of realization 2021-11-18

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Beginning of realization 2018-12-18

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Beginning of realization 2018-11-28