Навигација

Студијски програм Електротехника и рачунарство

Коначни списак пријављених кандидата за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години у првом уписном року: СПИСАК

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис биће објављена у четвртак, 6.октобра 2022. године на којој ће се наћи кандидати који испуњавају услове за упис.


Прелиминарна листа пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину

Објављујемо  Прелиминарну листу пријављених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/23. годину.

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата можете уложити у понедељак, 03. октобра  у Студентском одсеку, на шалтеру за мастер студије, од 10 до 12 часова.

Коначна листа пријављених кандидата биће објављена у уторак 04.октобра


Упис школскe 2022/23. године за студенте мастер академских студија

Упис ће се обавити радним данима од уторка, 04. октобра до пeтка, 7. октобра 2022. године од 13 до 15 часова,  у сали 60.

 • Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности oбавезно пријавити Студентском одсеку.  
 • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист- образац ШВ-20. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

Подсећамо вас да неуписивањем школске године студент губи статус студента.

I  Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2021/22. године

Студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2021/22. године,  који до 30. септембра 2022. године не заврше мастер студије, а желе да наставе студије, морају да упишу школску 2022/23. годину.

Студенти уписани први пут у прву годину шк. 2021/22. године у статусу финансирања из буџета задржавају статус финансирања из буџета и у школској 2022/23. години.

Самофинансирајући студенти  плаћају школарину за пренете, неположене испите по цени од  2450 динара по кредиту.

Самофинансирајући студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2021/22. године, кредите за мастер рад не плаћају, јер су обрачунати у школарини за школску 2021/2022. годину. 

За измену плана студија, студенти при упису подносе молбу за замену предмета. Самофинансирајући студенти плаћају новоизабрани предмет по пуној цени.

II Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2020/21. године

Студенти који су први пут уписали мастер студије школске 2020/21. године, а не заврше мастер студије до 30. септембра 2022. године, могу поднети молбу за продужетак мастер студија у троструком трајању студија при упису школске 2022/23. године. 

Ови студенти могу да се упишу у статусу самофинансирања и плаћају бодове за пренете, неположене испите и 30 ЕСПБ бодова за мастер рад  по цени од 2450 динара по боду. 

Студенти који су мастер студије уписали 2020/21. године, а не поднесу молбу за  продужетак мастер студија у троструком трајању студија и не упишу школску 2022/23.годину  губе статус студента.

За упис је потребно:

 • индекс 
 • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти 
 • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“ 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници.

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 31. октобар 2022. године. 

III   Обавештење за студенте мастер академских студија који губе статус студента

Студенти који су мастер студије уписали пре школске 2020/21. године, а који  не заврше мастер студије до 30. септембра 2022. године, односно они који немају могућност продужетка рока за завршетак студија,  губе статус студента.

Студенти који губе или су већ изгубили статус студента мастер студија могу конкурисати и  уписати се поново на мастер студије у првом уписном року за мастер студије у школској 2022/23. години. Пријава на конкурс је у периоду од 20. до  30. септембра 2022. године.  Више информација о конкурсу за  упис можете наћи на сајту Факултета, на страници:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo

При поновном упису студенти подносе молбу за могуће признавање положених испита у претходном упису уз доказ о уплати у износу од 7000 динара, сврха: признавање испита, на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200.

Уколико је студент користио статус финансирања из буџета на мастер студијама, при поновном упису на мастер студије може се уписати само као самофинансирајући студент. 


ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року за упис студената на мастер академске студије примају се од 20. до 30. септембра 2022. године.

Пријава на конкурс:

 1. Кандидати који су завршили (или у тренутку пријаве завршавају) основне студије на Електротехничком факултету у Београду пријаву на конкурс обављају електронским путем, слањем докумената од 20. до 30.септембра до 13 часова, на адресуmaster_konkurs_prijava@etf.bg.ac.rs

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују електронски (кандидати који су завршили или завршавају основне студије на ЕТФ-у):

 • скениран попуњен и потписан пријавни лист (преузети)
 • скенирана признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • скениран извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије
 • скенирана потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • скенирана потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)*
 1. Остали кандидати (кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду) подносе лично пријаву и документа у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Документа за пријаву за кандидате који се пријављују лично (остали кандидати):

 • попуњен пријавни лист (преузети)
 • признаница о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)
 • фотокопија пасоша за стране држављане
 • фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) и то:
 1. диплома о завршеним основним студијама или уверење о завршеним основним студијама
 2. додатак дипломи или уверење о положеним испитима са основних студија
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • фотокопија решења о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су основне студије завршили у иностранству)
 • изјава о коришћењу буџетског статуса (за кандидате који су основне академске студије завршили пре школске 2021/2022. године)*

У прву годину мастер академских студија, студијски програм Електротехника и рачунарство, упис је на следећа изборна подручја (модуле):

 

Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис. Студент који се уписује уз допунске испите када положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду  имају проходност на одређене модуле према условима који су дати на сајту Факултета, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

*Студенти који конкуришу за упис на мастер академске студије не могу да се финансирају из буџета ако су то право већ користили на раније уписаним мастер студијама.

** У првом конкурсном року могу конкурисати и студенти који су раније уписивали мастер академске  студије, а који су изгубили статус студента, односно који 01. октобра 2022. губе статус студента на Електротехничком факултету у Београду.

Календар конкурса:

 • Пријава:

од уторка, 20. до петка, 30. септембра 2022. године до 13 часова

 • Листа пријављених кандидата:

субота, 01. октобра

 • Примедбе на податке у листи пријављених:

понедељак 03. октобра, од 10 до 12 часова, у Студентском одсеку

 • Коначна листа пријављених кандидата:

уторак, 04 октобра

 • Прелиминарна ранг листа:

четвртак, 6. октобра

 • Жалбе на прелиминарну ранг листу :

петак, 7. октобра од 11-13 часова у Студентском одсеку

 • Подношење жалби декану на Решење комисије:

понедељак, 10. октобра од 10 до 12 часова у Студентском одсеку

 • Декан доноси решења по жалбама:

понедељак, 10. октобра до 16 часова

понедељак, 10. октобра у 17 часова

 • Упис кандидата:

у периоду од 11. до 14. октобра, према распореду чија сатница ће бити објављена

Документа потребна за упис:

 • индекс (студенти добијају на факултету)
 • две фотографије 4,5х3,5cm
 • оригинал извода из матичне књиге рођених (за кандидате који нису држављани Републике Србије)  
 • оверена  копија  уверења  о  завршеним  основним  академским  студијама  и
 • оверена копија уверења о положеним испитима (кандидати којима диплома и додатак нису издати у обавези су да, најкасније у року од годину дана, доставе оверену копију дипломе и додатак дипломи)
 • оверена копија дипломе и оверена копија додатка дипломи о завршеним основним академским студијама (кандидати којима су ова документа издата)
 • попуњен уписни лист, образац ШВ- 20  

 

Информације и обавештења о резултатима конкурса биће објављивана на сајту Факултета https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, према роковима који су предвиђени конкурсом.

 Молимо вас да их редовно пратите.