Навигација

Рачунарска техника и информатика

Руководилац модула: др Захарије Радивојевић

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М111СОН Системи отпорни на отказе И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111РБМ Рачунарство у био-медицини 2) И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111ПУС Програмирање уграђених система 2) И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111ЗРМ Заштита рачунарских система и мрежа 1) И 2+2+1 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
13M114ПС Моделовање и пројектовање софтвера И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114ИС Интелигентни сервиси и системи И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114РМ2 Одабрана поглавља из рачунарских мрежа И 2+2+1 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М111СИП Социолошки и професионални аспекти рачунарства И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+0 6 ЛИНК
13М111ПРМ Пројектовање рачунарских мрежа И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111ПП2 Програмски преводиоци 2 И 2+2+1 6 ЛИНК
13М111ГИ Геномска информатика И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М111ПСЗ Проналажење скривеног знања И 2+2+0 6 Предавање
Сајт
13М111ЗРM Заштита рачунарских система и мрежа1) И 2+2+1 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
13М114МУПС Примењено паралално програмирање И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114САБ Алати за програмирање база података И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114ИС1 Пројектовање информационих система 1 И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114ПАР Паралелизам у архитектури рачунара и програмским преводиоцима 3) И 2+2+1 6 ЛИНК
13М114РГ Интерактивна рачунарска графика И 2+2+1 6 Предавање
Сајт
13М113АОР2 Напредне архитектуре и организације рачунара И 2+2+1 6 ЛИНК
19M031ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13  
Укупно 20-25 60  

1) Предмет је пребачен из пролећног у јесењи семестар од шк. 2020/21. године.

2) Предмет се не нуди у шк. 2020/21. години.

3) Предмет се не нуди у школској 2020/21. године.