Навигација

Наноелектроника и фотоника

Руководилац модула: др Владимир Арсоски

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13M061ДНКС Дизајн наноелектронских квантних структура И 4+0+0 6 ЛИНК
13M061ММН Моделовање микроелектронских направа И 3+1+0 6 ЛИНК
13M061НИН Наномагнетизам и наноспинтроника И 3+1+0 6 ЛИНК
19M061ПЛЗ Примена ласерског зрачења И 2+1+1 6 ЛИНК
13M061С Спинтроника И 4+0+0 6 ЛИНК
13M061ОММ Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM) И 3+1+0 6 Сајт
13M061СТПГ Судари и транспортни процеси у јонизованим гасовима И 3+1+0 6 ЛИНК
13M061ФП Физика плазме И 3+1+0 6 ЛИНК
19M061ММРС Метрологија и мерни рачунарски системи И 3+1+0 6 ЛИНК
13M061МНР Методологија научног рада И 4+0+0 6 ЛИНК
13M061ЕНН Елементи нанооптике и нанофотонике И 3+1+0 6 ЛИНК
13M061OРОЕ Органска оптоелектроника И 3+1+0 6 Сајт
13M061СИФО Силицијумска фотоника И 3+1+0 6 Сајт
19M061ПАФК Пројектовање активних фотонских интегрисаних колa И 4+0+0 6 ЛИНК
19M061ИВС Индустријски видео системи И 3+1+0 6 ЛИНК
19М061ПИК Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола И 3+0+1 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
13M064ФС Оптички сензори И 3+1+1 6 ЛИНК
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13  
Укупно 25-27 60