Навигација

Микроталасна техника

Руководилац модула: др Марија Стевановић

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М071МИС Моделовање и симулација електромагнетских поља И 2+2+0 6 ЛИНК
13М071ПPМФ Пројектовање микроталасних филтара И 4+0+0 6 Предавање
Сајт
13М071ИЕК Испитивање електромагнетске компатибилности И 1+0+3 6 ЛИНК
13М071ФМС Формирање микроталасних слика И 2+2+0 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
19M074ООА Оптимизациони алгоритми у инжењерству И 2+2+1 6 ЛИНК
19M073САП Пројектовање електромагнетских система коришћењем софтверских алата И 3+1+1 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М071МMT Милиметарски таласи И 2+2+0 6 Сајт
19М071АМК Алгоритми метода коначних елемената у инжењерству И 2+2+0 6 Предавања
Сајт
19М071ИАГ Инжењерски аспекти генерисања слике коришћењем магнетске резонансе И 2+2+0 6 Сајт
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001СП Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14 ЛИНК
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13  
Укупно 25 60