Навигација

Енергетска ефикасност

Руководилац модула: др Драган Михић

Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Од школске 2017/18. године, уз сагласност руководиоца модула, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.

Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.

Група А.1
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
1. семестар
13М011ЕЕП Енергетски ефикасни електромоторни погони 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ДП2 Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2 2+1+1 6 ЛИНК
13М011ЕИПЗ Електричне инсталације паметних зграда 3+1+0,5 6 ЛИНК
2. семестар
13М011ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ПФН Пројектовање фотонапонских система 2+1+1 6 ЛИНК
13М011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 3+2+0 6 ЛИНК

 

Група А.2
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
1. семестар
19М011РСТП Рачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици 1+1+2 6 ЛИНК
2. семестар
13М011ЛВЕ Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби) 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ЕАЕ Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда 2+2+0 6 ЛИНК

 

Група A.3
Предмети
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
19M013ЕЛО Електрично осветљење – одабрана поглавља Н 2+2+0 6 ЛИНК
19М013ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона – одабрана поглавља Н 2+2+0.5 6 ЛИНК
19М014ВМП Регулисани вишемоторни погони П 2+2+0 6 ЛИНК
19М014РЕП Регулисани електромоторни погони 2 П 2+2+0,5 6 ЛИНК
19М013ЕП2 Напредне технологије енергетских претварача П 2+2+0,5 6 ЛИНК
19М013УЕП Управљање енергетским претварачима Н 2+1+1 6 ЛИНК
19М013ЗЗЕ Топлотни прорачун и заштита електричних машина Н 3+1+0 6 ЛИНК
19М013ИЕМ Испитивање и одржавање електричних машина П 2+0+2 6 ЛИНК
19М013ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју 2 Н 2+1+1 6 ЛИНК
19М013СЕИ Специфичне електричне инсталације П 2+1+1 6 ЛИНК
19М013ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 6 ЛИНК
19М013ОПИ Управљање пројектима П 2+2+0 6 ЛИНК

Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

 

 

Група A.4
Практикуми
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ Линк за приступ предавању
19М014ПЕП Електромоторни погони - Практикум Н 0,5+0+1,5 3 ЛИНК
19М014ПРЕП Регулација електромоторних погона - Практикум П 0,5+0+1,5 3 ЛИНК
13E013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3 ЛИНК

 Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен одговарајући практикум са основних студија.

 

Група A.5
Пројекти
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ Линк за приступ предавању
19М014ПРЕТ Пројектовање дистрибутивних  трансформатора Н 0+0+2 3 ЛИНК
19М014ПРЕИ Пројекат из нисконапонских електричних инсталација стамбене зграде Н 0+0+2 3 ЛИНК
19М014ПРПЕ Пројекат регулисаног електромоторног погона Н 0+0+2 3 ЛИНК
19М014ПРЕН Пројекат из енергетских претварача 2 Н 0+0+2 3 ЛИНК

  Пројекти из групе А.5 не могу се бирати уколико је положен одговарајући пројекат са основних студија.

 

Завршни рад и стручна пракса
Нова шифра Предмет Статус Часови ЕСПБ Линк за приступ предавању
2. семестар
13М001СП Стручна пракса О 6 3 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13