Навигација

Електроника и дигитални системи

Руководилац модула: др Ненад Јовичић

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13M041АИК Аналогна интегрисана кола И 3+1+0 6 ЛИНК
13M041ДПС Дигитални процесори сигнала И 2+2+0 6 ЛИНК
13M041СЕФ Синтеза електричних филтара 1) И 4+0+0 6 ЛИНК
13М071ПPМФ Пројектовање микроталасних филтара И 4+0+0 6 Предавање
Сајт
13М041ИРС2 Интегрисани рачунарски системи 2 И 3+1+0 6 ЛИНК
13M041ДВС Дигитални VLSI системи И 3+1+0 6 ЛИНК
13M041ИВС Интегрисани вишепроцесорски системи И 2+2+0 6 Сајт
13M041ИКС Интегрисана кола за комуникационе системе И 2+2+0 6 ЛИНК
19M041ДОС2 Дигитална обрада слике 21) И 3+1+1 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
13M044ДОС Напредна дигитална обрада слике И 3+1+1 6 ЛИНК
13М044НРС Наменски рачунарски системи 2 И 3+1+1 6 ЛИНК
19M043ВЛСИ Пројектовање VLSI система 2 И 2+1+2 6 ЛИНК
19M044ЕИ Одабрана поглавља из електронске инструментације И 3+1+1 6 ЛИНК
19M044РНС Пројектовање и развој наменског софтвера И 3+1+1 6 Сајт
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13M041АДЕ Аналогно-дигитална електроника И 3+1+0 6 ЛИНК
13M041ЕЕ2 Енергетска електроника 2 И 4+0+0 6 Сајт
13M041РИ Рачунарски интерфејси И 3+1+0 6 Сајт
13M041СМС Савремени мерни системи И 2+2+0 6 ЛИНК
13M041МВ Машинска визија И 3+0+2 6 Предавање
Сајт
13М041ИОТ Пројектовање IoT система И 3+1+0 6 Сајт
13М041АЕС Аутономни електронски системи И 3+1+0 6 Предавања/вежбе
19М041ОСН2 Оперативни системи наменских рачунара 21) И 3+1+0 6 ЛИНК
Предмети из Групе Б
19М043МС Одабрана поглавља из мерних система И 3+1+1 6 Предавања
Сајт
19М043МРС Микроконтролерски  рачунарски системи 2 1) И 3+1+1 6 ЛИНК
13М044РФЕ Одабрана поглавља из  РФ електронике И 3+1+1 6 ЛИНК
19М044ОСН1 Одабрана поглавља из оперативних система наменских рачунара 1) И 3+1+1 6 ЛИНК
13М044СРВ Наменски системи за рад у реалном времену И 3+1+1 6 Сајт
13М044ВХД Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима 2 И 2+1+2 6 Сајт
13М044ХСОС Одабрана поглавља из хардверско-софтверске обраде сигнала И 3+1+1 6 Сајт
13М001СП Стручна пракса И 20 14 ЛИНК
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) И 20 14  
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О 4 13  
Укупно 25-29 60  

1) Предмет се не нуди у шк. 2020/21. години.