Навигација

Енергетска ефикасност

Руководилац модула: др Драган Михић

Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Од школске 2017/18. године, уз сагласност руководиоца модула, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.

Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.

Група А.1
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
1. семестар
13М011ЕЕП Енергетски ефикасни електромоторни погони 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ДП2 Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2 2+1+1 6 ЛИНК
13М011ЕИПЗ Електричне инсталације паметних зграда 6) 3+1+0,5 6 ЛИНК
2. семестар
13М011ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ПФН Пројектовање фотонапонских система 2+1+1 6 Предавање
Сајт
13М011ОПЕ Одабрана поглавља из електромоторних погона 4) 3+2+0 6 ЛИНК

 

Група А.2
Нова шифра Предмет Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
1. семестар
13М011РСТП Рачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици 5) 3+1+0 6 ЛИНК
13М011УЕМ Управљање енергетским претварачима у електроенергетским мрежама 6) 3+1+1 6 ЛИНК
2. семестар
13М011ЛВЕ Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби) 3+0+1 6 ЛИНК
13М011ЕАЕ Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда 6) 3+1+0 6 ЛИНК

 

Група A.3
Предмети
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13М011ЕЛО Електрично осветљење Н 2+2+0 6 ЛИНК
13М011ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 Н 2+2+0,5 6 ЛИНК
13М011ВМП Вишемоторни погони П 2+2+0 6 ЛИНК
13М011РЕП Регулација електромоторних погона Н 2+1,5+0,5 6 ЛИНК
13М011ЕП2 Енергетски претварачи 2 П 2+2+0,5 6 ЛИНК
13М011УЕП Управљање енергетским претварачима 5) Н 2+1+1 6 ЛИНК
13E013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима П 2+1+1 6 ЛИНК
13М011ЕВО Електрична возила Н 2,5+1+1,5 6 ЛИНК
13М011ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина 3) Н 3+1+0 6 ЛИНК
13М011ИЕМ Испитивање електричних машина П 2+0+2 6 ЛИНК
13М011ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју Н 2+1+1 6 ЛИНК
13М011СЕИ Специјалне електричне инсталације П 2+1+1 6 ЛИНК
13М011ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 6 Предавање
Сајт
13М011ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије П 2+2+0 6 ЛИНК
13М011САЕ Софтверски алати у електроенергетици 1) Н 2+2+0 6 ЛИНК
13М011ОПИ Општи инжењеринг 2) П 2+2+0 6 ЛИНК

1) Предмет се не нуди од школске 2016/17. године.

2) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

3) Предмет се не нуди у шк. 2017/18. години, а од шк. 2018/19. године је пребачен из пролећног у јесењи семестар и може се поново изабрати.

4) Предмет се може изабрати у шк. 2018/19. години.

5) Предмет се не нуди у шк. 2018/19., 2019/20. години.

6) Предмет се може изабрати од шк. 2019/20. године.

Група A.4
Практикуми
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ Линк за приступ предавању
13E014ПЕП Практикум из електромоторних погона Н 0+0+2 3 ЛИНК
13E014ПРЕП Практикум из регулације електромоторних погона П 0+0+2 3 ЛИНК
13E013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3 ЛИНК

 

Група A.5
Пројекти
Катедре за енергетске претвараче и погоне
Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) ЕСПБ Линк за приступ предавању
13М011ПРЕТ Пројекат из енергетских трансформатора Н 0+0+2 3 ЛИНК
13М011ПРЕИ Пројекат из електричних инсталација Н 0+0+2 3 ЛИНК
13М011ПРПЕ Пројекат из електромоторних погона Н 0+0+2 3 ЛИНК
13М011ПРСМ Пројекат из синхроних машина Н 0+0+2 3 ЛИНК
13М011ПРЕН Пројекат из енергетских претварача Н 0+0+2 3 ЛИНК
13М011ПРУП Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима Н 0+0+2 3 ЛИНК

 

Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама Линк за приступ предавању
Електрично осветљење 13М011ЕЛО 13Е013ЕЛО ЛИНК
Електричне инсталације ниског напона 2 13М011ЕИ2 13Е013ЕИ2 ЛИНК
Вишемоторни погони 13М011ВМП 13Е013ВМП ЛИНК
Регулација електромоторних погона 13М011РЕП 13Е013РЕП ЛИНК
Енергетски претварачи 2 13М011ЕП2 13Е013ЕП2 ЛИНК
Управљање енергетским претварачима 13М011УЕП 13Е013УЕП ЛИНК
Дигитално управљање претварачима и погонима 13Е013ДПП 13Е013ГДПП ЛИНК
Електрична возила 13М011ЕВО 13Е013ЕВО ЛИНК
Загревање и заштита електричних машина 13М011ЗЗЕ 13Е013ЗЗЕ ЛИНК
Испитивање електричних машина 13М011ИЕМ 13Е013ИЕМ ЛИНК
Електричне машине за једносмерну струју 13М011ЕМЈС 13Е013ЕМЈС ЛИНК
Специјалне електричне инсталације 13М011СЕИ 13Е013СЕИ ЛИНК
Енергетски ефикасни електротермички процеси 13М011ЕФТ 13E013ЕФТ Предавање
Сајт
Претварачка кола за обновљиве изворе енергије 13М011ПКО 13Е013ПКО ЛИНК
Софтверски алати у електроенергетици 13М011САЕ 13Е013САЕ ЛИНК
Општи инжењеринг 13М011ОПИ 13Е013ОПИ ЛИНК

 

Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен одговарајући практикум са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама Линк за приступ предавању
Практикум из електромоторних погона 13Е014ПЕП 13Е014ПЕП ЛИНК
Практикум из регулације електромоторних погона 13Е014ПРЕП 13Е014ПРЕП ЛИНК
Практикум из дигиталних сигналних процесора 13Е014ПДС 13Е014ПДС ЛИНК

 

Пројекти из групе А.5 не могу се бирати уколико је положен одговарајући пројекат са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама Линк за приступ предавању
Пројекат из енергетских трансформатора 13М011ПРЕТ 13Е014ПРЕТ ЛИНК
Пројекат из електричних инсталација 13М011ПРЕИ 13Е014ПРЕИ ЛИНК
Пројекат из електромоторних погона 13М011ПРПЕ 13Е014ПРПЕ ЛИНК
Пројекат из синхроних машина 13М011ПРСМ 13Е014ПРСМ ЛИНК
Пројекат из енергетских претварача 13М011ПРЕН 13Е014ПРЕН ЛИНК
Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима 13М011ПРУП 13Е014ПРУП ЛИНК