Навигација

Електроенергетски системи

Руководилац модула: др Горан Добрић, доцент

Правила бирања предмета: бира се минимално 3 предмета са изабраног смера. Максимално 2 предмета могу се изабрати са других предложених смерова Модула за електроенергетске системе или са Листе 1, при чему се један од ова два предмета може заменити са једним предметом са листе било ког другог модула.

Смер - Мреже и системи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПЕС Планирање електроенергетских система 3) И 3+1+0 6 Сајт
13М021ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже И 2+2+0 6 ЛИНК
13М021АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа И 3+1+1 6 Предавања
Сајт
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система 1) И 2+2+0 6 ЛИНК
13М021РЕС Регулација електроенергетских система 2) И 2+1+1 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању

Уже стручни предмети - Група А

13М021РЕС Регулација електроенергетских система 2) И 2+1+1 6 ЛИНК
13М021ТСУ Технички системи управљања у електроенергетским системима И 2+2+0 6 Предавање
Сајт

1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта у Листу 1.

2) Предмет се премешта из пролећног у јесењи семестар од школске 2016/17. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години

Смер - Постројења и опрема

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М021ДРЗ Дигиталне релејне заштите И 2+2+0 6 ЛИНК
13М021ЕКО Електромагнетна компатибилност И 2+2+0 6 Сајт
13М021МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПНВ Пројектовање ТС надземних и кабловских водова И 2+2+0 6 Сајт
13М021КТ Кабловска техника И 2+2+0 6 Сајт

Смер - Обновљиви извори енергије

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању

Уже стручни предмети - Група А

13М021ИОИГ Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима 1) И 2+2+0,5 6 ЛИНК
13М021ССЕ Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима И 2+2+0 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању

Уже стручни предмети - Група А

13М021РСОИ Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије И 2+2+0 6 Предавање
Сајт
13М011ПКO Претварачкa кола за обновљиве изворе енергије И 2+2+0 6 ЛИНК

1) Од шк. 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.

 

Листа 1 - предмети Катедре за електроенергетске системе

Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити Линк за приступ предавању
13М021АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 Н 2+2+0 6 ЛИНК
13М021ТВН2 Техника високог напона 2 Н 2+1+1 6 ЛИНК
13М021ЕМ2 Електрична мерења 2 Н 2+0+2 6 ЛИНК
13М021ОПЕ Општа енергетика 2) Н 3+1+0 6 ЛИНК
13М021ЕМН Електрична мерења неелектричних величина П 2+2+0 6 ЛИНК
13М021ОИЕГ Обновљиви извори енергије 3) П 2+2+0,5 6 ЛИНК
13М021КЕЕ Квалитет електричне енергије П 2+1+1 6 ЛИНК
13М021ЕЛЕ Електране П 2+2+0 6 ЛИНК
13М021ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација П 3+1+0 6 Сајт
13М021ППР Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици П 2+1+1 6 ЛИНК
13М021ВНО Високонапонска опрема П 2+2+0 6 Предавање
Сајт
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система 1 Н 2+2+0 6 ЛИНК

1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске године 2016/17 премешта у Листу 1.

2) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години

3) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.

 

Предмети са Листе 1 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Предмет Шифра на мастер студијама Шифра на основним студијама Линк за приступ предавању
Анализа електроенергетских система 2 13М021АЕ2 13Е024АЕ2 ЛИНК
Техника високог напона 2 13М021ТВН2 13Е024ТВН2 ЛИНК
Електрична мерења 2 13М021ЕМ2 13Е023ЕМ2 ЛИНК
Општа енергетика 13М021ОПЕ 13Е023ОПЕ ЛИНК
Електрична мерења неелектричних величина 13М021ЕМН 13Е024ЕМН ЛИНК
Обновљиви извори енергије 13М021ОИЕ
13М021ОИЕГ *
13Е023ОИЕ
13Е023ОИЕГ *
Предавање
Квалитет електричне енергије 13М021КЕЕ 13Е024КЕЕ Сајт
Електране 13М021ЕЛЕ 13Е023ЕЛЕ Сајт
Тржиште електричне енергије и дерегулација 13М021ТЕД 13Е024ТЕД Сајт
Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици 13М021ППР 13Е024ППР ЛИНК
Високонапонска опрема 13М021ВНО 13Е024ВНО Предавање
Сајт
Експлоатација електроенергетских система 13М021ЕЕС 13Е024ЕЕС ЛИНК

*) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.