Навигација

Аудио и видео комуникације

Руководилац модула: др Јелена Ћертић

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети – Група А
13М031СОЗ Снимање и обрада звука4) И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031АДП Акустични дизајн просторија И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031ФПГ Форензичко препознавање говорника 6) И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031ММТ Мултимедијалне телекомуникације 3) И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031СТТ Статистичка теорија телекомуникација И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031ПТС Персонализација телекомуникационих сервиса И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031СВБ Системи са више брзина И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
13М031ФВС Форензика видео сигнала И 3+1+1 6 ЛИНК
13M031АСМ Анализа и синтеза музичких сигнала 5) И 3+1+1 6 ЛИНК
Предмети са основних студија - Група Б
13E033Е Електроакустика И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034ТВ Телевизија И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034АОС Адаптивна обрада сигнала И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034Р Радио технологије И 3+1+1 6 ЛИНК
13E034СОС Системи за обраду слике И 3+1+1 6 ЛИНК
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити Линк за приступ предавању
Уже стручни предмети – Група А
13М031О Озвучавање И 3+1+0 6 Сајт
13М031КЧР Комуникација човек-рачунар 2) И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031ОАС Обрада аудио сигнала И 3+1+0 6 Предавање
Сајт
13М031ЗОБ Заштита од буке и вибрација И 3+1+0 6 ЛИНК
13М031ОСЗ Обрада сигнала заснована на знању И 3+1+0 6 ЛИНК
Предмети са основних студија - Група Б
13E034АС Аудио системи И 3+1+1 6 Сајт
13E034ВС Видео системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13E034ЈМС Јавни мобилни системи И 3+1+1 6 Сајт
13E034МИСТ Моделирање и симулација у телекомуникацијама 1) И 3+1+1 6 Предавање
Сајт
13М001ЗР Завршни рад О   30 ЛИНК
Укупно 20-22 60  

1) Предмет се може изабрати од школске 2015/16. години.

2) Предмет се не нуди од школске 2015/16. године.

3) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.

4) Предмет се не нуди од школске 2017/18. године.

5) Предмет се може изабрати од школске 2018/19. године.

6) Предмет се не нуди шк. 2016/17. , 2018/19., 2019/20. године.