Навигација

ас. мс Томислав Рајић, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 81

3218-337
Стручни назив/спремамастер инжењер електротехнике и рачунарства
Ужа научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора у звање 1. фебруар 2018.

Предмети

13Е022ЕМ1 - Електрична мерења 1
13Е022ПСА - Практикум из софтверских алата у електроенергетици
13Е023ЕЕС - Елементи електроенергетских система
13Е023ЕМ2 - Електрична мерења 2
13Е023ОПЕ - Општа енергетика
13Е024ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13Е024ПАЕ - Практикум из анализе електроенергетских система
13Е024ПЕС - Практикум из елемената електроенергетских система
13Е024ПЛВ - Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система
13Е024ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
13Е024РЕЗ - Релејна заштита
13Е024ТВН2 - Техника високог напона 2
13Е063ГМУЕ - Материјали у електроенергетици
13М021ЕКО - Електромагнетна компатибилност
13М021ЕМ2 - Електрична мерења 2
13М021ЕМН - Електрична мерења неелектричних величина
13М021КТ - Кабловска техника
13М021ОПЕ - Општа енергетика
13М021ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
13М021ТВН2 - Техника високог напона 2

Библиографија

Радови у часописима

  An algorithm for longitudinal differential protection of transmission lines

  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
  Година2018
  АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић
  Волумен96

  Симулација подужне диференцијалне заштите далековода са применом додатне стабилизације и система АПУ

  ЧасописTEHNIKA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић и Зоран Стојановић

  Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
  Број1-2

Остали радови

  RELEJNE ZAŠTITE KOJE SE KOORDINIRAJU SA POGONSKIM DIJAGRAMOM, FUNKCIJAMA SISTEMA REGULACIJE POBUDE I ZAŠTITAMA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

  Година2017
  АуториDanilo Buha, Boško Buha, Dušan Jačić, Saša Gligorov, Marko Božilov, Savo Marinković, Srđan Milosavljević и Томислав Рајић

  MERENJE STRUJA KVARA U KONTAKTNOJ MREŽI EVP BRGULE

  Година2017
  АуториMarko Božilov, Saša Gligorov, Savo Marinković, Danilo Buha, Томислав Рајић и Srđan Nojić

  The influence of current transformer saturation on longitudinal differential protection of transmission

  Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu zaštitu dalekovoda

  PROGRAM ZA PROVERU POVEZANOSTI ENERGETSKOG SISTEMA

  Година2016
  АуториТомислав Рајић и Бранко Стојановић

  EFIKASNI ALGORITAM ANALIZE TOKOVA SNAGA, MODIFIKOVANI ALGORITAM TOKOVA SNAGA NAHMAN I PERIĆ

  Година2016
  АуториБранко Стојановић, Милан Московљевић и Томислав Рајић

  Numerička simulacija raspodele električnog polja na visokonaponskoj opremi

  Simulacija parcijalnih pražnjenja i njihovog merenja

  Podužna diferencijalna zaštita vodova sa primenom automatskog ponovnog uključenja