Навигација

доц. др Дарко Шошић

Доцент
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 73

011/3218-360
Стручни назив/спремадоктор наука - електротехника и рачунарство
Ужа научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора у звање 15. фебруар 2016.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Број1-2
  Страна од319
  Страна до327

  Adaptivno podešavanje prekostrujnih releja u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Број1-2
  Страна од319
  Страна до327

  Multi-objective optimal reconfiguration of distribution network

  DOI10.2478/jee-2018-0016
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2018
  АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
  Волумен69
  Број2
  Страна од128
  Страна до137

  Određivanje parametara pouzdanosti u distributivnim mrežama u prisustvu distribuirane proizvodnje

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2018
  АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Предраг Мршић
  Волумен20
  Број1-2
  Страна од313
  Страна до318

  Optimizacija prekidačkih operacija u rekonfiguraciji distributivnih mreža primenom PSO postupka

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториПредраг Стефанов, Nebojša Jeličić и Дарко Шошић
  Број3-4
  Страна од408
  Страна до416

  Uticaj distribuiranih generatora u različitim modovima rada na stanje u distributivnoj mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториДарко Шошић, Dejan Ivić и Предраг Стефанов
  Број3-4
  Страна од377
  Страна до384

  Kordinacija prekostrujnih releja u distributivnoj mreži sa distribuiranim izvorima

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2017
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Волумен1-2
  Страна од392
  Страна до399

  Harmonijski proračun tokova snaga u distributivnoj mreži uz prisustvo distribuirane proizvodnje

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Број1-2
  Страна од200
  Страна до206

  Ekonomski dispečing metodom Lagrange-Hopfiled neuralne mreže sa uvažavanjem gubitaka u mreži

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториВладимир Бечејац и Дарко Шошић
  Волумен18
  Број3-4
  Страна од295
  Страна до299

  Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
  Број1-2
  Страна од268
  Страна до274

  Тумачење пропусности електричне преносне мреже за трговачке трансакције

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториИван Шкокљев, Дарко Шошић и Младен Апостоловић
  Волумен17
  Број3-4
  Страна од33
  Страна до38

  Fuzzy-based Monte Carlo simulation for harmonic load flow in distribution networks

  DOI10.1049/iet-gtd.2014.0138
  ЧасописIET GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
  Година2015
  АуториДарко Шошић, Милета Жарковић и Горан Добрић
  Волумен9
  Број3
  Страна од267
  Страна до275

  Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Дарко Шошић и Никола Рајаковић
  Волумен16
  Број1-2
  Страна од62
  Страна до66

  Fuzzy based prediction of wind distributed generation impact on distribution network: Case study—Banat region, Serbia

  DOIhttp://dx.doi.org/10.1063/1.4862988
  ЧасописJOURNAL OF RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY
  Година2014
  АуториМилета Жарковић, Дарко Шошић и Горан Добрић
  Волумен6
  Број1
  Страна од013120
  Страна до013120

  A software tool for available transfer capability teaching purposes

  DOI10.7227/IJEEE.50.1.8
  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен50
  Број1
  Страна од96
  Страна до109

  Evolutionary algorithm for calculating available transfer capability

  DOI10.2478/jee-2013-0042
  ЧасописJOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS
  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Волумен64
  Број5
  Страна од291
  Страна до297

  Available Transmission Capacity Assessment

  DOI10.2298/SJEE1202201S
  ЧасописSERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
  Волумен9
  Број2
  Страна од201
  Страна до215

Остали радови

  Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

  Година2018
  АуториДарко Шошић, Предраг Стефанов и Ђорђе Лазовић
  Страна одSTK5-16

  Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

  Adaptive Coordination of Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies

  Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

  Година2018
  АуториЂорђе Лазовић, Андреј Тасић, Предраг Стефанов и Дарко Шошић

  Primjena DC portova pri zatvaranju petlji u distributivnim mrežama

  Година2017
  АуториDejan Ivić, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Подешавање и координација прекострујних релеја у дистрибутивној мрежи

  Година2017
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Страна од716
  Страна до721

  Višektiretijumska optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primenom algoritma sivih vukova

  Uporedna analiza heurističkih metoda rekonfiguracije distributivnih mreža

  Година2016
  АуториДарко Шошић и Предраг Стефанов
  Страна одSTK5-05

  Coordination of Directional Overcurrent Relays by Using Heuristic Optimization Method

  Година2016
  АуториЈелисавета Крстивојевић, Дарко Шошић и Александар Савић
  Страна од1
  Страна до8

  Rekonfiguracija distributivne mreže primenom metode jednostrukog zatvaranja petlji

  Година2016
  АуториДарко Шошић и Владимир Бечејац
  Страна од51
  Страна до56

  ANN for Solving the Harmonic Load Flow in Electric Power Systems with DG

  Reconfiguration of the Three Phase Unbalanced Distribution Network

  Estimation of Deep - Bar Induction Motor Rotor Parameters Using Heuristic Methods of Optimization

  Weakly Meshed Distribution Networks with Distributed Generation - Power Flow Analysis Using Improved Impedance Matrix Based Algorithm

  Година2016
  АуториDejan Ivić, Draženko Macanović, Дарко Шошић и Предраг Стефанов

  Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

  Година2015
  АуториЈелена Стојковић и Дарко Шошић
  Страна од166
  Страна до171

  Примена алгоритма Сивих Вукова на проблеме у електроенергетици

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна од160
  Страна до165

  Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema

  Година2015
  АуториДарко Шошић

  Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

  Година2015
  АуториЈелена Стојковић, Dejan Milošević и Дарко Шошић

  Calculation of Available Transfer Capability Using Black Hole Algorithm

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Одређивање вредности расположивог преносног капацитета трансакција употребом нових метода оптимизације

  Година2015
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна одC5 12

  Features of Power Transfer Distribution Coefficients in power System Networks

  Година2014
  АуториДарко Шошић, Иван Шкокљев и Немања Покимица
  Страна од86
  Страна до90

  Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

  Година2014
  АуториДарко Шошић и Јелена Стојковић
  Страна од57
  Страна до63

  Doprinos rešavanju problema zauzeća kapaciteta za prenos

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев

  Optimal Location and Sizing of Photovoltaic Plant

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Иван Шкокљев
  Страна од121
  Страна до126

  Energy loss in distribution network related to placement of solar photovoltaic systems

  Estimacija amplitude i frekvencije kombinovanjem Furijeove i metode najmanjih kvadrata

  Година2013
  АуториДарко Шошић и Миленко Ђурић
  Страна од86
  Страна до90

  Dekonstrukcija 'ATC' u okruženju savremenih računarskih alata

  Година2012
  АуториИван Шкокљев и Дарко Шошић
  Страна од93
  Страна до101

Књиге и библиографије

  Metode optimizacije primena u elektroenergetici

  ИздавачAkademska misao
  ISBN978-86-7466-753-8
  Година2018
  АуториАлександар Савић, Дарко Шошић, Горан Добрић и Милета Жарковић
  Тип књигеуџбеник
  Број страна380