Навигација

13С032ПМТ - Принципи модерних телекомуникација

Спецификација предмета
НазивПринципи модерних телекомуникација
Акроним13С032ПМТ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманемаОблик условљености
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање са основним принципима савремених телекомуникација.
Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним темама у области савремених телекомуникација, принципима преноса дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, као и концептима савремених телекомуникационих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУвод. Статистички и заштитни кодови. Tеоријa информација и криптографија. Спектрална анализа. Линеарни системи. Случајни процеси. Дискретизација сигнала и квантизација. Пренос дигиталних сигнала у основном опсегу учестаности. Интерсимболска интерференција и Никвистов критеријум. Дигитални модулациони поступци . Мултиплексирање, вишеструки приступ. Концепти савремених телекомуникационих система.
Садржај практичне наставеРачунски задаци и лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Литература
  1. Дукић М.Л.: Принципи телекомуникација, Академска мисао, 2014, Београд
  2. Ziemer, R. and Tranter, W.H.,. Principles Of Communications: System Modulation аnd Noise, John Wiley & Sons, 2015, New York.
  3. Haykin. S: Communication Systems, John Wiley&Sons, 2001, New York.
  4. Дукић М.Л., Марковић Г., Вујић Д.: Принципи телекомуникација - зборник решених проблема, Aкадемска мисао, 2009, Београд.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, презентације, дискусије, студије случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0