Навигација

13М051МСО - Моделирање система и процеса у организму

Спецификација предмета
НазивМоделирање система и процеса у организму
Акроним13М051МСО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са техникама моделирање процеса у живом свету. Упознавање са методама идентификације параметара који одређују моделе процеса у живим системима. Упознавае са неаналитичким меодама моделирања живих система. Упознавање са техникама статистичких модела процеса у живом свету. Припрема за пројектовање система намењених применама у медицини.
  Исходи учења (стечена знања)Могућност развоја реалних модела и одређивања параматера који се могу користити у дијагностици или третману симптома у заједничком раду са лекарима. Могућност пројектовања система који могу да се користе у медицини за истраживање симптома и класификације стања испитаника.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизички и математички модели биомедицинских процеса и појава. Моделирање покрета (скелет, мишићи, нервни систем) применом континуалних и метода коначних стања. Моделирање једно и више компартментских система. Моделирање кардиоваскуларног система. Моделирање метаболичких процеса. Моделирање преношења акционих потенцијала. Моделирање расподеле електричног поља у ткиву. Моделирање покрета. Black box моделирање са примерима.
  Садржај практичне наставеМоделирање процеса и система у организму на основу сигнала сниманих у лабораторији или клиници, естимација параметара модела и симулације.
  Литература
  1. Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
  2. Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
  3. Bronzino ЈD (еd.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе и рад у лабораторији. Мерења у циљу прикупљања података за симулације и симулације система и процеса у организму на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит20
  Практична настава0Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари60