Навигација

13М031ФПГ - Форензичко препознавање говорника

Спецификација предмета
НазивФорензичко препознавање говорника
Акроним13М031ФПГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаположен испит из предмета - Основи говорне комуникације
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним обележјима говора као биометријским индикаторима идентитета човека, основним приступима у анализи аудио снимака и интерпретацији резултата анализе.
  Исходи учења (стечена знања)Стварање предзнања за специфичну област примене анализе говора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОснови форензичке акустике, фонетике и лингвистике; форензичка верификација и идентификација говорника, аудитивно и аутоматско препознавање, анализа акустичких обележја, спектрографска анализа, анализа квалитета гласа, варијације у говорном изразу, интра- и интер-спикерске варијације, "voice line-up" препознавање, мултидимензионална интерпретација форензичке анализе, ''likelihood" критеријум, вербална скала, валидност форензичке анализе, манипулације снимцима.
  Садржај практичне наставеПредавања са Power point презентацијама, интерактивне демнострације и експерименти, израда семинарског и/или пројекта.
  Литература
  1. Philip Rose. Forensic speaker identification. Taylor & Francis, London and New York, 2002.
  2. Harry Hollien. Forensic voice identification. Academic Press, San Diego, 2002.
  3. С. Јовичић. Говорна комуникација: физиологија, психоакустика и перцепција. Наука, 1999, Београд
  4. Скрипта у електронском облику (ppt)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит0
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30