Навигација

мс Немања Костић, дипл. инж. орг. наук.

Истраживач сарадник
Центар за научноистраживачки рад

Зграда техничких факултета, канцеларија 89_1

011/3218-328
Стручни називмастер инжењер организационих наука
Научна областЕлектроенергетика
Датум избора 15. октобар 2019.

Пројекти

Међународни

FP 7 - SEETSOC - South-East European TSO Challenges

Тип пројектаПартиципације за међународне пројекте
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације28.11.2011.
Научни

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.
Комерцијални

Pruzanje strucnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pruzanje strucnih usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерHSE COMPANY DOO
Почетак реализације19.03.2022.

Verifikacija kvaliteta niskonaponskih elektricnih instalacija

Verifikacija kvaliteta niskonaponskih elektricnih instalacija

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Почетак реализације16.12.2016.

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА Ј.П.
Почетак реализације24.10.2016.

Obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерTHE END OF LINE D.O.O. PACKAGING SOLUTIONS BEOGRAD
Почетак реализације05.11.2015.

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерДЕКОНТА Д.О.О.
Почетак реализације01.10.2015.

Saradnja na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

Saradnja na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерEUROZAŠTITA HSE D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације29.06.2015.

Naučno stručna i poslovna tehnička saradnja- bezbednost i zaštita na radu

Naučno stručna i poslovna tehnička saradnja

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
Финансијер"ЗВЕЗДАРА" ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО
Почетак реализације04.03.2014.

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерTВИ Д.О.О.
Почетак реализације31.10.2013.

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерБЕОЗАШТИТА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Д.О.О. БЕОГРАД
Почетак реализације09.10.2013.

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерИНВЕСТ-ИМПОРТ А.Д.
Почетак реализације04.10.2013.

Испитивање услова радне околине

Испитивање услова радне околине

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
Финансијер"CHIP CARD " A.D.ZA RAD SA PLATNIM KARTICAMA
Почетак реализације30.09.2013.

Испитивање услова радне околине

Испитивање услова радне околине (микроклиме и осветљености) у летњем периоду иизрада извештаја о спроведеном мерењу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације28.06.2013.

Израда препорука, упутстава, процедура и софтвера за ефикасно, економично и рационално јавно осветљење

Израда препорука, упутстава, процедура и софтвера за ефикасно, економично и рационално јавно осветљење

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације26.04.2013.

Вођење послова безбедности и здравља на раду

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерАКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
Почетак реализације18.01.2013.

Израда софтвера за израчунавање укупних трошкова у јавном осветљењу

Израда софтвера за израчунавање укупних трошкова у јавном осветљењу и поређење више варијатни улица и путева

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације06.12.2012.

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара

Комплетан преглед нисконапонских ел.инсталација, израда Правила заштите од пожара, израда Програма обуке из области заштите од пожара и стручна обука са тестирањем из области заштите од пожара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ
Почетак реализације05.12.2012.

Стручна обука из области заштите од пожара

Редовна стручна обука и тестирање запослених из области заштите од пожара, са издавањем записника о одржаној обуци

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Почетак реализације05.12.2012.

Стручна обука из области заштите од пожара

Редовна стручна обука и тестирање запослених из области заштите од пожара, са издавањем Програма обуке

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
Финансијер"ДРУШТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛУБА СТУДЕНАТА ТЕХНИКЕ"
Почетак реализације29.11.2012.

Испитивање услова радне околине

Мерење услова радне околине (микроклиме) у зимском периоду и израда извештаја о спроведеном мерењу

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерSPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU OCULUS
Почетак реализације15.11.2012.

Испитивање услова радне околине (летње мерење)

Летње мерење микроклиме у свим просторијама фирме

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН
Почетак реализације24.09.2012.

Испитивање услова радне околине

Мерење услова радне околине (микроклиме и осветљености) и израда извештаја

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерSPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU OCULUS
Почетак реализације03.07.2012.

Испитивање услова радне околине

Испитивање услова радне околине

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације18.06.2012.

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара

Преглед нисконапонских електричних инсталација и стручна обука зашпслених из области заштите од пожара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације18.06.2012.

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
Почетак реализације18.06.2012.

Испитивање исправаности и употребе енергетских каблова

Испитивање исправаности и употребе енергетских каблова уз обавезно издавање стручних налаза

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
Финансијер"GALENIKA" A.D.
Почетак реализације18.06.2012.

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Почетак реализације30.05.2012.

Анализа оправданости употребе ЛЕД технологије у урбаном осветљењу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације03.05.2012.

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара и безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерДНК Д.О.О.
Почетак реализације26.04.2012.

Пружање стручних услуга у области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерBZR CONSALTING D.O.O.
Почетак реализације23.04.2012.

Пружање услуга у области заштите од пажара

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерУНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Почетак реализације23.04.2012.

Испитивање услова радне околине

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЕлектродистрибуција Србије д.о.о Београд
Почетак реализације26.03.2012.

Пружање стручних услуга у области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
Финансијер"МОНТПРОЈЕКТ" ДОО
Почетак реализације19.03.2012.

Пружање стручне услуге из области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА Д.О.О.
Почетак реализације16.03.2012.

Преглед нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдр Неџад Хаџиефендић
Финансијер"TEHNICOM COMPUTERS" D.O.O.
Почетак реализације09.01.2012.

Пружање стручних услуга у области заштите од пожара

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерОСНОВНА ШКОЛА АНТОН СКАЛА
Почетак реализације14.12.2011.

Израда Акта о процени ризика и пратеће документације из области брзбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдр Неџад Хаџиефендић
Финансијер"ДРУШТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛУБА СТУДЕНАТА ТЕХНИКЕ"
Почетак реализације05.09.2008.