Навигација

Марија Милутиновић, дипл. инж. ел. и рач.

Сарадник у настави
Катедра за сигнале и системе

Зграда "Лола", канцеларија 917

011/3218-461
Стручни називдипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Научна областАутоматика
Датум избора 20. децембар 2020.

Предмети

Предмети из наставног плана и програма 2013

13Е052ПСА - Практикум из софтверских алата
13Е052СИС - Сигнали и системи
13Е052СИСГ - Сигнали и системи
13Е052СИСР - Сигнали и системи
13Е053ДОС - Дигитална обрада сигнала
13Е053ДОСР - Дигитална обрада сигнала
13Е053НСУ - Нелинеарни системи управљања
13Е053ОСУ - Основи система управљања
13Е053ОСУЕ - Основи система управљања
13Е053СА - Сензори и актуатори
13Е053САС - Спектрална анализа сигнала
13Е053САУ1 - Системи аутоматског управљања 1
13Е053САУ2 - Системи аутоматског управљања 2
13Е053СОМ - Системи одлучивања у медицини
13Е053ССЕ - Стохастички системи и естимација
13Е054ВИ - Вештачка интелигенција
13Е054ОПГ - Обрада и препознавање говора
13Е054ПО - Препознавање облика
13Е054УИП - Управљање индустријским процесима
13Е054УРВ - Управљање у реалном времену
13М051СОМ - Системи одлучивања у медицини
13М054ОПГ - Дигитална обрада и препознавање говора
13М054ПО - Статистичко препознавање облика
13С053УРВ - Управљање у реалном времену