Navigacija

KONKURS ZA DODELU NAGRADE ALEKSANDRA KOTUROVIĆA

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2023. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu, Katedri za elektroniku.