Navigacija

VAŽNO OBAVEŠTENJE

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava zaposlene i studente da su prekinuti svi vidovi nastave koji zahtevaju fizičko prisustvo studenata. Do daljeg se prelazi na elektronske vidove nastave i komunikacije sa studentima, a nastavnicima i studentima će biti poslata detaljnija uputstva. U skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rad službi Fakulteta će se organizovati u redukovanom obimu koji obezbeđuje obavljanje neophodnih aktivnosti i obuhvata što manji broj osoblja zbog sprečavanja zdravstvenih rizika. Naglašavamo da su u ovom periodu svi obavezni da se pridržavaju preporuka nadležnih organa.

Takođe, u narednom perodu studentima neće biti omogućeno korišćenje prostorija računskog centra.