Navigacija

Arhiva 2019.

Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku

Objavljujemo konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2019/20. godinu:

Upis će se obaviti u utorak i sredu, 22. i  23. oktobra od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • ovlašćenje za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke - za bivše studente ETF-a) kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa prema pravilima modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.


Obaveštenje o prijavljenim kandidatima i Preliminarna rang lista za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

Lista prijavljenih kandidata:

Redni

broj

Broj prijave

Ime

Prezime

Ime roditelja

1

6

Vuk

Lekić

Smiljana

2

1

Božidar

Lazović

Momo

3

2

Katarina

Simić

Dragoslav

4

3

Janko

Šušterić

Ivan

5

4

Katarina

Jovanović

Milovan

6

5

Anastasija

Popović

Spaso

 

Preliminarna rang lista kandidata:

Rang

Broj prijave

Ime

Srednje ime

Prezime

Bodovi prethodne studije

Bodovi ukupno

1

7

Janko

Ivan

Šušteršič

11.29

11.29

2

8

Katarina

Milovan

Jovanović

9.28

9.28

3

9

Katarina

Dragoslav

Simić

7.46

7.46

4

5

Anastasija

Spaso

Popović

6.17

6.17

5

6

Vuk

Smiljana

Lekić

3.79

3.79

6

1

Božidar

Momo

Lazović

0.59

0.59

 

Kandidati koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

 1. Anastasija Popović:
 • Termički procesi u elektroenergetici
 • Električne instalacije niskog napona 1

 

 1. Božidar Lazović:
 • Sistemi automatskog upravljanja 1
 • Sistemi automatskog upravljanja 2
 • Stohastički sistemi i estimacija
 • Upravljanje u realnom veremenu

Primedbe na listu prijavljenih kandidata i Preliminarnu rang listu mogu se dostaviti u ponedeljak, 21. oktobra, od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.


Obaveštenje o drugom upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2019/20. godini

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija preostalo je 28 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u sredu, 16.  i  u četvrtak, 17. oktobra 2019. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Bliže uslove upisa na master studije možete pročitati u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2019/20. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)
 • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid

Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2019/2020. godinu

Objavljujemo konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2019/20. godinu:

 Konačna rang lista kandidata za upis

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, 350 kandidata na rang listi steklo je pravo upisa  na teret budžeta. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinasirajućih studenata. Strani državljani su kandidati koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, osim  državljana  Republike Srpske koji se upisuju pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani plaćaju školarinu za strane studente od 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se može platiti u četiri rate, a  prva rata plaća se pri upisu.

Upis kandidata koji su stekli pravo finasiranja na teret budžeta,  obaviće se  u četvrtak, 10. oktobra  i u petak, 11. oktobra, od 11 do 15 časova.  

U ponedeljak 14. oktobra u 10 časova, u Studentskom odseku obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 361, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta moraju biti prisutni u 10 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke nastaviće se sa upisom prozvanih kandidata koji se upisuju na teret budžeta.

U ponedeljak, 14.10.2019. od 11 do 15 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinasiranja .

Za upražnjena preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Za upis je potrebno:

• indeks (dobija se na upisu)

• popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20 (dobija se pri upisu)

• dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)

• Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)

• overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije

• overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid

• overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid

• ovlašćenje za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)

• strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke - za bivše studente ETF-a) kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa prema pravilima modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.

 

Preporučeni termini za upis:

Četvrtak , 10. oktobar

od 11 do 12 časova, od ranga 1 do 50

od 12 do  13 časova, od ranga 51 do 100

pauza od 13  do 13, 30

od 13,30 do 15 časova , od ranga 101 do 200

 

Petak , 11. oktobar

od 11 do 12 časova,  od ranga 201 do 250

od 12 do  13 časova, od ranga 251 do 300

pauza od 13  do 13, 30

od 13,30 do 15 časova , od ranga 301 do 361

 

Ponedeljak , 14. oktobar

od 11 do 12 časova,  od ranga 362 do 400

od 12 do  13 časova, od ranga 401 do kraja liste


Obaveštenje o podnetim žalbama Dekanu na preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije

Kandidati Stanko Kovačević, Petar Vujović, Bojan Lalić i Nikola Ćorković  podneli su žalbe Dekanu Fakulteta na preliminarnu rang listu i uslove pod kojima se mogu upisati na master akademske studije.

Dekan je razmotrio podnete žalbe i doneo je odluku da su podnete primedbe neosnovane.

Usvojena je molba u slučaju Uroša Milutinovića za promenu prijavljenog modula.


Obaveštenje o podnetim žalbama na preliminarnu rang listu

Komisija za studije II stepena razmatrala je žalbe kandidata Lalić Bojana, Kolaković Marka, Vujović Petra, Kalinić Radeta, Ristić Dušana, Popović Anastasije, Ćorković Nikole.

Komisija je razmotrila podnete žalbe i odlučila je da su podnete primedbe neosnovane.

Usvojena je žalba u slučaju Ristić Dušana, ne propisuju se tri dopunska ispita, već dva dopunska ispita (Stohastički sistemi i estimacija je skinut sa liste dopunskih ispita propisanih kandidatu).

Kandidati kojima žalbe na preliminarnu rang listu nisu prihvaćene, imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu Fakulteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku u sredu, 09.10.2019. godine od 10-11 časova.


Preliminarna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2019/2020. godinu

Objavljujemo preliminarnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2019/20. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis,  350 kandidata na rang listi steklo je pravo na finansiranje iz budžeta. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Pravo upisa  na teret budžeta stekli su kandidati  na  preliminarnoj rang listi zaključno sa rangom 359.

U prilogu je spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti u utorak, 08.10.2019. godine od 11 do 14  časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  istog dana, 08.10.2019. godine, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na prelimiranu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakuleteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku,  u sredu, 09.10.2019. godine, od 10 do 11 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 09.10.2019. godine do 14 časova.

Konačna rang lista će biti objavljena u sredu, 09.10.2019. godine,  posle 15 časova.

Po objavljivanju konačne rang liste upis kandidata po rang listi  obaviće se u četvrtak, 10.10. i  u petak, 11.10. od 11 do 15 časova. Kandidati koji su stekli pravo upisa na teret budžeta moraju se upisati u do petka, 11.10.  najkasnije do 15 časova. U ponedeljak 14.10.2019. godine, u terminu od 11 do 15 časova nastavljamo sa upisom samofinansirajućih studenata po rang listi.  Upis će se obaviti  u sali  60.

U ponedeljak, 14.10. , po završetku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta, u 10 časova, u Studentskom odseku, obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 359 moraju biti prisutni na prozivci za slobodna mesta na budžetu. Posle  prozivke  nastavljamo sa upisom prozvanih kandidata u statusu finansiranja iz budžeta i samofinansirajućih studenata.

Za eventualno upražnjena i preostala mesta, raspisaće se novi konkurs, po završetku prvog upisnog roka, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

 

Obaveštenje o upisu na master akademske studije u školskoj 2019/20. godini

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2019/2020. godinu, Opštim uslovima o upisu na ETF i Pravilnika o master akademskim studijama, Elektrotehnički fakultet objavljuje obaveštenje za:

UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/20. GOD.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini upisuje 500 studenata (350 budžetskih i 150 samofinansirajućih) u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

I    Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, u obimu od 60 ESPB, može se upisati:

1.1 Lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od najmanje osam semestara na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;

 1.2 Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje u trajanju od  8 semestara po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16

1.3. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova

 1. Pravo  prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe osnovne studije do 30.09.2019. godine.
 2. U prvom konkursnom roku konkurišu i studenti koji su izgubili status studenta, odnosno koji 01.oktobra 2019. gube status studenta master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
 3. Kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2018/19. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Studenti koji konkurišu za upis na master studije ne mogu da se finansiraju iz budžeta ako su to pravo već koristili na ranije upisanim master studijama.

 1. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima u na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 2. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 3. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu Pravilnika o master akademskim studijama.

II   Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula uz saglasnost rukovodioca modula . Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva predmeta iz grupe Opšteobrazovni predmeti, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Ukoliko je student tokom osnovnih akademskih studija položio neki od predmeta sa liste on ne može ponovo izabrati taj predmet na master akademskim studijama.
 6. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o master studijama

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili  deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

V   Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500,00 EUR-a.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI   Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku  za upis studenata na master akademske studije primaju se od 25. septembra do 04. oktobra 2019. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

VII     Prijava na konkurs

 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose:
  • popunjen prijavni list (preuzeti)
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.
 2. Kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  pored prijavnog lista i uplatnice,  predaju overene fotokopije dokumenata (originale podnose na uvid), i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama
  • dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih  studija
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis. Student koji se upisuje uz dopunske ispite kada položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video komunikacije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.1.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost, ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.