Navigacija

Telekomunikacije i informacione tehnologije

Šef odseka: Dr Aleksandra  Smiljanić, redovni profesor

Smer: Sistemsko inženjerstvo

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30-31
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno   25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
13E033OPI Osnove i primena Interneta O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6
Ukupno   26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
13E113BP Baze podataka I 2+2+1 6
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 4 I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura interneta 6 I 3+1+1 6
13E07AEF Analogni električni filteri 7 I 2+2+1 6
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6
13E073AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje O 3+1+1 6
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 O 3+2+0 6
Biraju se dva od sledećih jedanaest izbornih predmeta
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
13E034SS Satelitski sistemi 1 I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija 5 I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 I 3+2+0 6
13E034IoT IoT mreže 8) I 3+1+1 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih osam izbornih predmeta
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6
13E064PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura interneta 6) I 3+1+1 6
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 8) I 3+1+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.

3) Od školske 2015/16. godine ovaj predmet je prebačen iz grupe obaveznih u grupu izbornih predmeta. Ovaj predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

5) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.

7)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

Smer: Radio komunikacije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30-31
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno   25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
13E073MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E033OPI Osnove i primena Interneta I 3+2+0 6
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6
Ukupno   26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
13E073AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 3 I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura Interneta 5 I 3+1+1 6
13E073AEF Analogni električni filteri 6 I 2+2+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije O 3+1+1 6
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 4 I 3+2+0 6
13E034SS Satelitski sistemi 1 I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija 4 I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
13E034IoT IoT mreže 7) I 3+1+1 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura Interneta 5)  I 3+1+1   6
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 7) I 3+1+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

4) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

5) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.

6)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

7) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.

Smer: Audio i video komunikacije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30-31
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine# I 1+1+0,5 3
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno   25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
13E033OPI Osnove i primena Interneta O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta
13E043AEL Analogna elektronika I 3+1+1 6
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6
Ukupno   26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
13E033OS2 Obrada signala 2 O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledeća četiri izborna predmeta
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente I 3+1+1 6
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 1 I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura interneta 2 I 3+1+1 6
13E073AEF Analogni električni filtri 4 I 2+2+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Kred
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6
13E033E Elektroakustika O 3+1+1 6
13E034TV Televizija O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta
13E034SOS Sistemi za obradu slike * I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala * I 3+1+1 6
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 I 3+2+0 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034OGS Obrada govornog signala 6) I 3+1+1 6
13E034KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija 3 I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
13E034IoT IoT mreže 5) I 3+1+1 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
13E034AS Audio sistemi O 3+1+1 6
13E034VS Video sistemi O 3+1+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30


* Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziiv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

5) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.

6) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.

Smer: Mikrotalasna tehnika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30-31
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno   25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
13E073MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6
Bira se jedan od sledećih šest izbornih predmeta
13E043AEL Analogna elektronika I 3+1+1 6
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E033OPI Osnove i primena Interneta I 3+2+0 6
13E063MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 6
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6
Ukupno   26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
13E073AP Antene i prostiranje O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1 I 3+1+1 6
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente I 3+1+1 6
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
13E113BP Baze podataka I 2+2+1 6
13E073AEF Analogni električni filtri 9 I 2+2+1 6
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 6 I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola 2 O 3+1+1 6
13E074ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6
13E074MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1) I 3+1+1 6
13E034KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 8) I 3+1+1 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
13E033E Elektroakustika 3 I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
13E034SS Satelitski sistemi 5 I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija 8 I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost O 3+1+1 6
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola 2 O 3+1+1 6
Ne bira se nijedan predmet jer su svi obavezni ***
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1 I 3+1+1 6
13E034JMS Javni mobilni sistemi 4 I 3+1+1 6
13E034IP Internet programiranje 4 I 3+1+1 6
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama 4 I 3+1+1 6
13E064PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima 4 I 3+1+1 6
13E044IRS Integrisani računarski sistemi 4 I 3+1+1 6
13E073PTEK Primena teorije električnih kola u elektrotehnici 4 I 2+2+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1) Predmet je prebačen u 7. semestar od školske 2013/14. godine.

2) Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar kao obavezan predmet od školske 2013/14. godine.

3) Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

4) Predmeti se ne nude od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni.

*** Ovo pravilo važi od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni, a do tada je važilo pravilo da se u 8. semestru bira jedan izborni predmet.

5) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

7) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

8) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

9)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziiv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".