Navigacija

Računarska tehnika i informatika

Šef odseka: Dr Miroslav Bojović, redovni profesor

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E112ASP Algoritmi i strukture podataka O 3+2+0 6
13E082NAD Numerička analiza i diskretna matematika O 2+2+1 6
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 O 2+2+1 6
13E112ORT2 Osnovi računarske tehnike 2 O 2+2+1 6
13E052SISR Signali i sistemi O 3+1+1 6
Ukupno   25 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E112AR Arhitektura računara O 2+2+1 6
13E112OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 O 2+2+1 6
13E112OS1 Operativni sistemi 1 O 2+2+1 6
13E112RM1 Računarske mreže 1 O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća dva predmeta
13E082VS Verovatnoća i statistika I 2+2+1 6
13E082VISR Verovatnoća i statistika I 1+1+0.5 3
Ako se iz prethodne grupe izabere predmet od 3 ESPB,
onda se mora izabrati i jedan praktikum/predmet iz sledeće grupe.
13E112POS Praktikum iz Operativnih sistema I 0+1+0.5 3
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
Ukupno   24-25 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E113AOR1 Arhitektura i organizacija računara 1 O 2+2+1 6
13E113BP1 Baze podataka 1 O 2+2+1 6
13E113KDP Konkurentno i distribuirano programiranje O 2+2+1 6
Bira se jedan ili dva od sledeća četiri izborna predmeta
13E113OS2 Operativni sistemi 2 I 2+2+1 6
13E073RTEK Teorija električnih kola I 2+2+1 6
13E043OAER Osnovi analogne elektronike I 2+2+1 6
13E043EMR Električna merenja 2 I 2+0+3 6
 13E053MSR Merni sistemi u računarstvu 4  I  2+2+1
Ukoliko se iz prethodne grupe izabere samo jedan predmet onda se biraju dva od sledeća tri predmeta
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
13E083PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici 1 I 1+0+1 3
13E113PPK Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije I 1+1+0.5 3
Ukupno   24-25 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E113PIA Programiranje internet aplikacija O 2+2+1 6
13E113ZP Zaštita podataka O 2+2+1 6
13E113SS Sistemski softver O 2+2+1 6
13E033OTR Osnovi telekomunikacija O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća sedam izborna predmeta
13E113AOR2 Arhitektura i organizacija računara 2 I 2+2+1 6
13E113USP Upravljanje softverskim projektima I 2+2+1 6
13E043OD Osnovi digitalne elektronike I 2+2+1 6
13E053DOSR Digitalna obrada signala I 2+2+1 6
13E033PMT Principi modernih telekomunikacija I 2+2+1 6
13E072OEM Elektromagnetika I 3+2+0 6
13E073AEF Analogni električni filteri 3 I 2+2+1 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E114MIPS Mikroprocesorski sistemi O 2+2+1 6
13E114PP1 Programski prevodioci 1 O 2+2+1 6
13E114VLSI Računarski VLSI sistemi O 2+2+1 6
Ukupno   25 30
Biraju se dva od sledeća tri izborna predmeta
13E114RM2 Računarske mreže 2 I 2+2+1 6
13E114PS Projektovanje softvera I 2+2+1 6
13E114IS Inteligentni sistemi I 2+2+1 6
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E114PRS Performanse računarskih sistema O 2+2+1 6
Biraju se dva od sledećih sedam izbornih predmeta
13E114BP2 Baze podataka 2 I 2+2+1 6
13E114IS1 Informacioni sistemi 1 I 2+2+1 6
13E114IEP Infrastruktura za elektronsko poslovanje I 2+2+1 6
13E114MUPS Multiprocesorski sistemi I 2+2+1 6
13E114PAR Paralelni računarski sistemi I 2+2+1 6
13E114RG Računarska grafika I 2+2+1 6
13E114SAB Softverski alati baza podataka I 2+2+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1) Od školske 2016/17 godine promenjen je naziv predmeta "Računarski praktikum iz matematike 3" u "Praktikum iz računarskih alata u matematici".

2) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

3)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziiv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

4) Predmet se može izabrati od školske 2017/18. godine.