Navigacija

Prva godina studija za elektrotehničke odseke

1. godina

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E081MM1 Matematika 1 O 3+3+0 7
13E071OE1 Osnovi elektrotehnike 1 O 3+3+0 7
13E061F1 Fizika 1 O 3+2+0 5
13E111P1 Programiranje 1 O 3+2+0 5
13E061LF Laboratorijske vežbe iz Fizike O 0+0+2 2
Biraju se dva od sledećih šest praktikuma
13E111PKR Praktikum iz korišćenja računara I 1+0+1 2
13E081PM1 Praktikum iz Matematike 1 I 1+1+0 2
13E111PP1 Praktikum iz Programiranja 1 I 0+0+2 2
13E091S Sociologija I 2+0+0 2
13E091EJ1
13E091RJ1
13E091NJ1
13E091FJ1
Strani jezik 1 I 2+0+0 2
13E071PE1 Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1 I 1+1+0 2
Ukupno   28 30
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E081MM2 Matematika 2 O 3+3+0 7
13E071OE2 Osnovi elektrotehnike 2 O 3+3+0 7
13E111P2 Programiranje 2 O 3+2+0 5
13E071LOE Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike O 0,5+0+1,5 2
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E061F2 Fizika 2 I 3+2+0 5
13E111ORT Osnovi računarske tehnike I 3+2+0 5
Biraju se dva od sledećih devet praktikuma
13E111POT Praktikum iz Osnova računarske tehnike I 0+0+2 2
13E081PM2 Praktikum iz Matematike 2 I 1+1+0 2
13E041UE Uvod u elektroniku I 1+0+1 2
13E081OPM Odabrana poglavlja iz matematike 2 I 1+1+0 2
13E111PP2 Praktikum iz Programiranja 2 I 0+0+2 2
13E091UM Uvod u menadžment I 2+0+0 2
13E091EJ2
13E091RJ2
13E091NJ2
13E091FJ2
Strani jezik 2 I 2+0+0 2
13E071PE2 Praktikum iz Osnova elektrotehnike 2 I 1+1+0 2
13E061PF2 Praktikum iz Fizike 2 I 0+0+2 2
Ukupno   28 30

Napomene:

Student mora izabrati i položiti najmanje 2, a najviše 4 kursa stranih jezika tokom studija. Kursevi su međusobno nezavisni.

Kursevi stranih jezika nisu poređani po težini, već su međusobno nezavisni.