Navigacija

Elektronika

Šef odseka: Dr Radivoje Đurić, docent

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E042OE Osnovi elektronike O 3+2+0 6
13E042EM Električna merenja O 2+0+3 5
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta
13E042PSA Praktikum iz softverskih alata u elektronici I 0+1+1 2
13E092EJ32
13E092RJ32
13E092NJ32
13E092FJ32
Strani jezik 3 I 2+0+0 2
Ukupno   28 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E042OAE Osnovi analogne elektronike O 3+2+0 5
13E042ODE Osnovi digitalne elektronike O 3+2+0 5
13E042SIS Signali i sistemi O 3+2+1 6
13E042LVOE Laboratorijske vežbe iz osnova elektronike O 1+0+2 2
13E032OTE Osnovi telekomunikacija O 3+2+1 6
13E082VIS Verovatnoća i statistika O 1+1+0.5 3
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta
13E082SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0.5 3
13E082NUM Numerička matematika I 1+1+0.5 3
Ukupno   30 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E043AE Analogna elektronika O 3+2+0 5
13E043DE Digitalna elektronika O 3+2+0 5
13E043DOS Digitalna obrada signala O 3+1+1 6
13E043LVE1 Laboratorijske vežbe iz elektronike 1 O 0+0+2 2
13E113AOR Arhitektura i organizacija računara O 3+2+1 6
13E053OSUE Osnovi sistema upravljanja O 3+2+1 6
Ukupno   29 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E043LVE2 Laboratorijske vežbe iz elektronike 2 O 0+0+2 2
Biraju se četiri od sledećih izbornih predmeta (opciono jedan predmet sa liste predmeta sa drugih odseka)
13E043EE Energetska elektronika I 3+1+1 6
13E043LE Linearna elektronika I 3+1+1 6
13E043RE Računarska elektronika I 3+1+1 6
13E043UPK Uvod u projektovanje integrisanih kola I 3+1+2 6
Lista predmeta sa drugih odseka
13E013EMA Električne mašine I 3+1+1 6
13E072OEM Elektromagnetika I 3+2+0 6
13E033OPTE Odabrana poglavlja iz telekomunikacija2 I 3+1+1 6
13E112OS1 Operativni sistemi 1 I 2+2+1 6
13E112RM1 Računarske mreže 1 I 2+2+1 6
13E053RA Robotika i automatizacija I 3+1+1 6
13E063SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
Biraju se dva od sledećih izbornih predmeta
13E043PKE Praktikum - Komponente i izrada elektronskih kola I 0+1+1 2
13E043PIR Praktikum iz računara I 0+1+1 2
13E092EJ42
13E092RJ42
13E092NJ42
13E092FJ42
Strani jezik 4 I 2+0+0 2
Ukupno   24-25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se četiri od sledećih izbornih predmeta (opciono jedan predmet sa liste predmeta sa drugih odseka)
13E044DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
13E044NRS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
13E044RFE RF elektronika I 3+1+1 6
13E044UPV Uvod u projektovanje VLSI sistema I 2+1+2 6
13E044AMK Analiza i modelovanje elektronskih kola upotrebom VHDL - AMS jezika 4) I 3+1+1 6
Lista predmeta sa drugih odseka
13E112ASP Algoritmi i strukture podataka I 3+2+0 6
13E113BP1 Baze podataka 1 I 2+2+1 6
13E064BMT Biomaterijali I 3+1+1 6
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E114IP Internet programiranje I 3+1+1 6
13E074ME Mikrotalasna elektronika I 3+1+1 6
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1.5+0.5 6
13E054NM Neuralne mreže I 3+1+1 6
13E063OE Optoelektronika I 3+1+1 6
13E054PO Prepoznavanje oblika I 3+1+1 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih izbornih predmeta
13E044PVI Praktikum iz virtuelne instrumentacije I 1+1+0 2
13E044TD Tehnička dokumentacija 3 I 0+2+0 2
13E044PPT Praktikum - Primena TCP/IP tehnologija u namenskim sistemima 1      
13E092EJ32
13E092RJ32
13E092NJ32
13E092FJ32
Strani jezik 3 I 2+0+0 2
13E044PR Projekat O 0+0+2 2
Ukupno   26 30

 

8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri od sledećih izbornih predmeta (opciono jedan predmet sa liste predmeta sa drugih odseka)
13E044EMS Elektronski merni sistemi I 2+1+2 6
13E044IRS Integrisani računarski sistemi I 3+1+1 6
13E044SRV Sistemi u realnom vremenu I 3+1+1 6
13E044VHD Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima 4) I 2+1+2 6
13E044HSOS Hardversko - softverska obrada signala 4) I 3+1+1 6
Lista predmeta sa drugih odseka
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6
13E013DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima I 2+1+1 6
13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima I 3+1+1 6
13E063EOIE Ekološki/obnovljivi izvori energije I 3+2+0 6
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
13E064MEMS Mikroelektromehanički sistemi I 3+2+0 6
13E113ZP Zaštita podataka I 2+2+1 6
  Izborni predmet iz 6. semestra Modula Elektronika I 3+1+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   14-15 30

1) Predmet se može izabrati od školske 2017/18. godine.

2) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

3) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

4) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.