Navigacija

Konkurs za studente Univerziteta u Beogradu za mobilnost na Univerzitet Balearskih ostrva na Palmi

Otvoren je novi konkurs za studente Univerziteta u Beogradu za mobilnost na Univerzitet Balearskih ostrva na Palmi:

Ugovorene oblasti saradnje:
061 ICTS
041 Business and Engineering
023 Languages – Spanish, Catalan

Prijava za mobilnost preko platforme mobion.bg.ac.rs traje do ponedeljka, 22 oktobar 2018. godine, do 14:00č.

Erasmus+ koordinatori obavljaju evaluaciju pristiglih prijava od ponedeljka, 22. oktobra, i Rektoratu šalju spisak nominovanih (potpisuje dekan) do petka, 26. oktobra do 14č.

Rektorat šalje spisak finalni spisak svih nominovanih do 2. novembra.

Ove informacije stigle su i svim E+ koordinatorima u generičkom obaveštenju sa mobiona.


Za studente fakulteta Univerziteta u Beogradu obezbeđeno je ukupno:

osnovne studije: 8 mobilnosti na po 6 meseci
master studije: 2 mobilnosti na po 6 meseci
doktorske studije: 4 mobilnosti na po 12 meseci


U slučaju da broj prijava i pristiglih nominacija sa UB fakulteta i instituta bude veći od broja dostupnih stipendija, UB će poslati objedinjeni finalni spisak, a krajnju odluku o prihvaćenim kandidatima će prepustiti UPM-u.

Pregled opštih informacija o mobilnosti za UB studente i osoblje, kao i specifične informacije za studiranje na ES UiB na Palmi dostupne su na stranici konkursa tj. konkretnog ugovora na mobionu: http://mobion.bg.ac.rs/agreement/173/show