Navigacija

Softversko inženjerstvo

Rukovodilac modula: dr Dragan Bojić

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M111PKI Programiranje korisničkih interfejsa I 2+2+1 6
13M111TA Teorija algoritama 1) I 2+2+0 6
13M111UES Upravljanje elektronskim sadržajima 1) I 2+2+0 6
13M111SIBP Softversko inženjerstvo velikih baza podataka I 2+2+1 6
13M111RG2 Računarska grafika 2 6) I 2+2+1 6
13M111ASM Analiza socijalnih mreža 8) I 2+2+1 6
Predmeti iz Grupe B
13E113OS2 Operativni sistemi 2 I 2+2+1 6
13E114VLSI Računarski VLSI sistemi I 2+2+1 6
13E114PS Projektovanje softvera I 2+2+1 6
13E114RM2 Računarske mreže 2 3) I 2+2+1 6
13E114IS Inteligentni sistemi 2) I 2+2+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M111SIP Sociološki i profesionalni aspekti računarstva I 2+2+0 6
13M111ES Evolucija softvera I 2+2+0 6
13M111PRV Programiranje u realnom vremenu I 2+2+0 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13M111PP2 Programski prevodioci 2 I 2+2+1 6
13M111IS2 Informacioni sistemi 2 4) I 2+2+1 6
13M111FP Funkcionalno programiranje 7) I 2+2+1 6
13M111OPJ Obrada prirodnih jezika 8) I 2+2+1 6
13M111RBS Razvoj bezbednog softvera 9) I 2+2+1 6
Predmeti iz Grupe B
13E114BP2 Baze podataka 2 I 2+2+1 6
13E114RG Računarska grafika I 2+2+1 6
13E113PIA Programiranje Internet aplikacija 5) I 2+2+1 6
13E114PAR Paralelni računarski sistemi 8) I 2+2+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-25 60

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) U školskoj 2014/15. i 2015/16. godini nastava iz ovog predmeta se izvodi u prolećnom semestru.

3) Predmet se ne nudi u šk. 2013/14, 2014/15. godini i ne mogu da ga biraju studenti koji su na osnovnim akademskim studijama položili Računarske osnove interneta.

4) U školskoj 2014/15. godini nastava iz ovog predmeta se održavala u prolećnom semestru, a od školske 2015/16. godine ovaj predmet je prebačen u prolećni semestar u grupu A.

5) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

7) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godine.

8) Predmet se može izabrati od školske 2017/18. godine.

9) Predmet se može izabrati od školske 2019/20. godine.