Navigacija

Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Rukovodilac modula: dr Zoran Čiča

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031ASR Arhitektura svičeva i rutera I 3+1+0 6
13M031SDO Sistemi daljinskog osmatranja 8) I 3+1+0 6
13M031ANT Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima I 3+1+0 6
13M031PST Principi savremenih telekomunikacija 1) I 3+1+0 6
13M031STT Statistička teorija telekomunikacija I 3+1+0 6
13M031PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa I 3+1+0 6
13M031KR Kognitivni radio 5) I 3+1+0 6
13M031MKS M2M komunikacioni sistemi I 3+1+0 6
13M031ADO Algoritmi za dinamičku optimizaciju 9) I 2+2+0 6
13M031SS Satelitski sistemi  9) I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034IPT IP telefonija 7) I 3+1+1 6
13E034SS Satelitski sistemi 2) I 3+1+1 6
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura Interneta 3) I 3+1+1 6
13E034IoT IoT mreže 9) I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031TS Termovizijski sistemi 8) I 3+1+0 6
13M031BM Bežične mreže I 3+1+1 6
13M031PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža 1) I 3+1+1 6
13M031BSM Bežične senzorske mreže I 3+1+1 6
13M031PDT Principi dizajna telekomunikacionih mreža visoke raspoloživosti 9) I 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 4) I 3+1+1 6
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama 6) I 3+1+1 6
13E033AI Arhitektura Interneta 3) I 3+1+1 6
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 9) I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-25 60

1) Predmet se ne nudi od školske 2014/15. godine.

2) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

3) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine. Predmet se ne može izabrati u školskoj 2016/17. godini, a od školske 2017/18. godine je prebačen u letnji semestar.

4) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.

5) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

6) Predmet se može izabrati od školske 2015/16. godini.

7) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

8) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

9) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.