Navigacija

Računarska tehnika i informatika

Rukovodilac modula: dr Zaharije Radivojević

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M111SON Sistemi otporni na otkaze I 2+2+0 6
13M111PSZ Pronalaženje skrivenog znanja 6) I 2+2+0 6
13M111RBM Računarstvo u bio-medicini I 2+2+0 6
13M111PUS Programiranje ugrađenih sistema 1) I 2+2+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E114PS Projektovanje softvera I 2+2+1 6
13E113OS2 Operativni sistemi 2 I 2+2+1 6
13E114IS Inteligentni sistemi 2) I 2+2+1 6
13E114RM2 Računarske mreže 2 3) I 2+2+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M111SIP Sociološki i profesionalni aspekti računarstva I 2+2+0 6
13M111PRV Programiranje u realnom vremenu I 2+2+0 6
13M111PRM Projektovanje računarskih mreža I 2+2+1 6
13M111PP2 Programski prevodioci 2 I 2+2+1 6
13M111PSI Principi softverskog inženjerstva I 2+2+1 6
13M111GI Genomska informatika 5) I 2+2+1 6
13M111PSZ Pronalaženje skrivenog znanja 6) I 2+2+0 6
13M111ZRM Zaštita računarskih sistema i mreža 7) I 2+2+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E114MUPS Multiprocesorski sistemi I 2+2+1 6
13E114SAB Softverski alati baza podataka I 2+2+1 6
13E114IS1 Informacioni sistemi 1 I 2+2+1 6
13E114PAR Paralelni računarski sistemi I 2+2+1 6
13E114RG Računarska grafika I 2+2+1 6
13E113AOR2 Arhitektura i organizacija računara 2 I 2+2+1 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13E113ZP Zaštita podataka 4) I 2+2+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-25 60

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) U šk. 2014/15. godini nastava iz ovog predmeta će se izvoditi u prolećnom semestru.

3) Predmet se ne nudi u šk. 2013/14, 2014/15. godini i ne mogu da ga biraju studenti koji su na osnovnim akademskim studijama položili Računarske osnove interneta.

4) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

5) Ovaj predmet je dodat na listu predmeta od školske 2015/16. godine, ali se ne može izabrati u školskoj 2016/17. godini.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini, a od školske 2017/18. predmet je prebačen u letnji semestar i može se ponovo izabrati.

7) Predmet se može izabrati od školske 2019/20. godine.