Navigacija

Opšteobrazovni predmeti

1. semestar
Šifra Predmet Časovi
(P+V+L)
Krediti
13M091EJ
13M091RJ
13M091NJ
13M091FJ
Strani jezik 2+0+0 3
13M091EK Ekonomija 3+1+0 3
13M091OR Organizacija rada 1) 3+1+0 3
13M061OITI Osnovi inovacija, transfera tehnologije i zaštite intelektualne svojine u elektrotehnici i računarstvu 3+2+0 3
2. semestar
Šifra Predmet Časovi
(P+V+L)
Krediti
13M111KER Kreativnost u elektrotehnici i računarstvu 2) 2+2+1 3

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14 godine.

2) Od školske 2016/17. godine predmet je uveden u nastavni plan ali se ne nudi od školske 2016/17. godine.