Navigacija

Mikrotalasna tehnika

Rukovodilac modula: dr Marija Stevanović

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M071MIS Modelovanje i simulacija elektromagnetskih polja I 2+2+0 6
13M071PPMF Projektovanje mikrotalasnih filtara 2) I 4+0+0 6
13M071IEK Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti I 1+0+3 6
13M071MMT Milimetarski talasi 1) I 2+2+0 6
13M071SAP Softverski alati za projektovanje antena I 3+1+0 6
13M071FMS Formiranje mikrotalasnih slika I 4+0+0 6
13M071OOA Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu I 3+1+0 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M071MMT Milimetarski talasi 1) I 2+2+0 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20 60

1) Predmet je prebačen iz 1. u 2. semestar od školske 2014/15. godine.

2) Od šk. 2018/19. godine promenjen je fond časova sa 2+2+0 na 4+0+0 i dodeljena je nova šifra predmeta.