Navigacija

Elektronika

Rukovodilac modula: dr Nenad Jovičić

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M041AIK Analogna integrisana kola I 3+1+0 6
13M041DPS Digitalni procesori signala I 2+2+0 6
13M041SEF Sinteza električnih filtara 1) I 4+0+0 6
13M071PPMF Projektovanje mikrotalasnih filtara10) I 4+0+0 6
13M041IRS2 Integrisani računarski sistemi 2 7) I 3+1+0 6
13M041DVS Digitalni VLSI sistemi 5) I 3+1+0 6
13M041IVS Integrisani višeprocesorski sistemi 6) I 2+2+0 6
13M041IKS Integrisana kola za komunikacione sisteme 6) I 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E044DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
13E044NRS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
13E044RFE RF elektronika 3) I 3+1+1 6
13E044UPV Uvod u projektovanje VLSI sistema I 2+1+2 6
13E043DSG Digitalna obrada signala 4) I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M041ADE Analogno-digitalna elektronika I 3+1+0 6
13M041DVS Digitalni VLSI sistemi 5) I 3+1+0 6
13M041EE2 Energetska elektronika 2 I 4+0+0 6
13M041RI Računarski interfejsi 8) I 3+1+0 6
13M041PDS Projektovanje digitalnih sistema 2) I 3+1+0 6
13M041SMS Savremeni merni sistemi I 2+2+0 6
13M041MV Mašinska vizija 6) I 3+0+2 6
13M041IOT Projektovanje IoT sistema 9) I 3+1+0 6
13M041AES Autonomni elektronski sistemi 9) I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E044EMS Elektronski merni sistemi I 2+1+2 6
13E043EE Energetska elektronika I 3+1+1 6
13E044IRS Integrisani računarski sistemi I 3+1+1 6
13E043LE Linearna elektronika I 3+1+1 6
13E043RE Računarska elektronika I 3+1+1 6
13E044SRV Sistemi u realnom vremenu I 3+1+1 6
13E043UPK Uvod u projektovanje integrisanih kola I 3+1+2 6
13E043DOS Digitalna obrada signala 4) I 3+1+1 6
13E044VHD Verifikacija hardvera u digitalnim integrisanim sistemima 9) I 2+1+2 6
13E044HSOS Hardversko-softverska obrada signala 9) I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-22 60

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2013/14., 2014/15., 2015/16. i 2019/20. godini.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2013/14, 2014/15., 2015/16. i 2016/17. godini.

3) U školskoj 2014/15. i 2015/16. godini nastava iz ovog predmeta izvodiće se u prolećnom semestru.

4) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine, a od školske 2015/16. godine prebačen je u jesenji semestar.

5) Predmet se premešta iz prolećnog u jesenji semestar od školske 2016/17. godine.

6) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godine.

7) Od školske 2018/19. godine, predmet "32-bitni mikrokontroleri i primena" menja naziv u "Integrisani računarski sistemi 2"

8) Od školske 2018/19. godine, predmet "Interfejsi PC računara" menja naziv u "Računarski interfejsi"

9) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

10) Od šk. 2018/19. godine promenjen je fond časova sa 2+2+0 na 4+0+0 i dodeljena je nova šifra predmeta.