Navigacija

Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Rukovodilac modula: dr Koviljka Stanković

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M051NI Neuralno inženjerstvo I 3+1+0 6
13M051SRS Specijalni robotski sistemi I 3+1+0 6
13M051MSO Modeliranje sistema i procesa u organizmu 4) I 3+1+0 6
13M061MMRS Metrologija i merni računarski sistemi I 2+2+0 6
13M061MI Medicinska informatika I 3+1+0 6
13M061FMS Fizika medicinskog slikanja I 3+1+0 6
13M061FKSM Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala I 2+2+0 6
13M061OOOM Obrada i odlaganje toksičnih i radioaktivnih otpadnih materijala I 2+2+0 6
13M061ESV Energija sunca i vetra I 2+2+0 6
13M061NEG Nuklearna energetika I 3+1+0 6
13M061PRI Primena radioizotopa u industriji I 3+1+0 6
13M061NMNP Numeričko modelovanje nuklearnih procesa I 3+1+0 6
13M061NEF Neutronska fizika 3) I 3+1+0 6
13M061TNR Teorija nuklearnih reaktora 3) I 3+1+0 6
13M061UNR Upravljanje nuklearnim reaktorom 3) I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E064SDOS Sistemi za digitalnu obradu slike I 3+1+1 6
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I 3+1+1 6
13E054BMH Biomehanika 3) I 3+1+1 6
13E064BMT Biomaterijali I 3+1+1 6
13E064NMT Nuklearna medicinska tehnika I 3+1.5+0.5 6
13E064NF Nuklearna fizika I 3+2+0 6
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja 1) I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E053SOM Sistemi odlučivanja u medicini I 3+1+1 6
13E054KLI Kliničko inženjerstvo I 3+2+0 6
13E064TMD Telemedicina I 3+2+0 6
13E064KI Kvantna informatika I 3+2+0 6
13E064NT Nuklearna tehnika I 3+1.5+0.5 6
13E064SNP Simulacija nuklearnih procesa 2) I 3+2+0 6
13E064FTFR Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora 2) I 3+2+0 6
13E064FEA Fizika i ekologija atmosfere 2) I 3+2+0 6
13E064DZZ Dozimetrija i zaštita od zračenja I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-25 60

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2013/14. i 2014/15. godini.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2013/14, 2014/15. i 2015/16. godini.

3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se ne nudi u školskoj 2018/19., 2019/20. godini.