Navigacija

Audio i video komunikacije

Rukovodilac modula: Jelena Ćertić

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031SOZ Snimanje i obrada zvuka4) I 3+1+0 6
13M031ADP Akustični dizajn prostorija I 3+1+0 6
13M031FPG Forenzičko prepoznavanje govornika 6) I 3+1+0 6
13M031MMT Multimedijalne telekomunikacije 3) I 3+1+0 6
13M031STT Statistička teorija telekomunikacija I 3+1+0 6
13M031PTS Personalizacija telekomunikacionih servisa I 3+1+0 6
13M031SVB Sistemi sa više brzina I 3+1+0 6
13M031FVS Forenzika video signala I 3+1+1 6
13M031ASM Analiza i sinteza muzičkih signala 5) I 3+1+1 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6
13E034TV Televizija I 3+1+1 6
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti – Grupa A
13M031O Ozvučavanje I 3+1+0 6
13M031KČR Komunikacija čovek-računar 2) I 3+1+0 6
13M031OAS Obrada audio signala I 3+1+0 6
13M031ZOB Zaštita od buke i vibracija I 3+1+0 6
13M031OSZ Obrada signala zasnovana na znanju I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E034AS Audio sistemi I 3+1+1 6
13E034VS Video sistemi I 3+1+1 6
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama I 3+1+1 6
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama 1) I 3+1+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20-22 60

1) Predmet se može izabrati od školske 2015/16. godini.

2) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

4) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

5) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

6) Predmet se ne nudi šk. 2016/17. , 2018/19., 2019/20. godine.