Navigacija

Biomedicinski i ekološki inženjering

Rukovodilac modula: dr Koviljka Stanković

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti Link za pristup predavanju
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M051NI Neuralno inženjerstvo I 3+1+0 6 LINK
13M051SRS Specijalni robotski sistemi I 3+1+0 6 LINK
19M061MMRS Metrologija i merni računarski sistemi I 3+1+0 6 LINK
19M061MIT Medicinska informatika i telemedicina I 3+1+0 6 LINK
19M061FMS Fizika medicinskog slikanja i radioterapije I 3+1+0 6 LINK
13M061ESV Energija sunca i vetra I 2+2+0 6 LINK
13M061NEG Nuklearna energetika I 3+1+0 6 LINK
19M061URO Upravljanje radioaktivnim otpadom I 3+1+0 6 LINK
19M061RE Radioekologija I 3+1+0 6 LINK
Predmeti iz Grupe B
13M054MAS Odabrane metode obrade biosignala I 3+1+1 6 LINK
19E063NF Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike i tehnike I 3+2+0 6 LINK
19M064MFMS Odabrana poglavlja iz medicinskih primena zračenja I 3+2+0 6 LINK
19M064BI Napredne tehnike u bioinformatici I 3+2+0 6 LINK
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti Link za pristup predavanju
Uže stručni predmeti - Grupa A
19M061FEA Fizika i ekologija atmosfere I 3+1+0 6 LINK
19M061KI Kvantna informatika I 3+1+0 6 LINK
Predmeti iz Grupe B
13M054KLIN Klinička instrumentacija 1 I 3+1+1 6 Sajt
13M064DZZ Odabrana poglavlja iz metrologije jonizujućeg zračenja I 3+1+1 6 LINK
13M063SP Senzori u biomedicini I 3+0+2 6 LINK
13M001SP Stručna praksa O 6 3 LINK
13M001ZRI Završni rad - SIR (istraživanje) O/I 20 14  
13M001ZR Završni rad - izrada i odbrana O/I 4 13  
Ukupno 20-25 60  

1) Od školske 2020/21. godine, promenjen je fond časova na predmetu Klinička instrumentacija (13M054KLI) sa 3+2+0 na 3+1+1.