Navigacija

as. Petar Atanasijević, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Paviljon Rašović, kancelarija P-10

011/3218382
Stručni naziv/sprema diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Uža naučna oblast Fizička elektronika
Datum izbora u zvanje 1. februar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer

  DOI https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.11.004
  Časopis SENSORS AND ACTUATORS A: PHYSICAL
  Godina 2019
  Autori Petar Atanasijević i Peđa Mihailović
  Volumen 285

Ostali radovi

  Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze