Navigacija

as. ms Jelena Dinkić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za opštu elektrotehniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 95

011/3218-386
Stručni naziv/sprema master inženjer elektrotehnike i računarstva
Uža naučna oblast Opšta elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 1. mart 2016.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Measurement of permittivity of solid and liquid dielectrics in coaxial chambers

  Časopis MICROWAVE REVIEW - MIKROTALASNA REVIJA
  Godina 2016
  Autori Antonije Đorđević, Jelena Dinkić, Marija Stevanović, Dragan Olćan, Suzana Filipović i Nina Obradović
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 3
  Strana do 9

Knjige i bibliografije

  Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - Praktikum za drugi ciklus laboratorijskih vežbi

  Izdavač Akademska misao
  ISBN 978-86-7466-585-5
  Godina 2016
  Autori Dragan Olćan, Jelena Dinkić i Antonije Đorđević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 48

  Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - Praktikum za prvi ciklus laboratorijskih vežbi

  Izdavač Akademska misao
  ISBN 978-86-7466-585-5
  Godina 2016
  Autori Dragan Olćan, Jelena Dinkić i Antonije Đorđević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 48